Religion | Religie

Vanwege privacy is de Belgische overheid terughoudend om aan burgers te vragen tot welke religie zij behoren, wat het verkrijgen van statistische gegevens bemoeilijkt.

Katholieken

Het katholicisme is de grootste religie in België. Reeds in 280 werd het eerste bisdom op het grondgebied van het huidige België opgericht: het bisdom Tongeren, dat later naar Maastricht en nog later naar Luik verhuisde. De Katholieke Kerk in België telt ongeveer vierduizend parochies. Net zoals in andere West-Europese landen, daalde het aantal priesters de laatste decennia. In de vier Vlaamse bisdommen en het tweetalige bisdom Mechelen – Brussel telde men in 2016 1818 priesters. Dit is een daling van 30 % t.o.v. de vorige telling in 2008. Ook de instroom van jonge priesters is gering. Ongeveer vijf procent van de Belgische bevolking gaat elke zondag naar de mis.

Atheïst of agnostisch

De op een na grootste religieuze affiliatie is de 27% van de bevolking die zich identificeert als atheïst of agnost. Dit percentage maakt van België een van de minst religieuze landen ter wereld, vergelijkbaar met andere West-Europese landen.

Overige katholieken

Niet-katholieke christelijke religies omvatten orthodoxe, protestantse en anderen. Ze vormen ongeveer 7% van de totale bevolking. De meerderheid van deze personen zijn protestanten, waaronder Methodisten, Lutheranen, Baptisten en Presbyterianen.

Moslim

De religie van de islam is in het land toegenomen en vandaag identificeert 5% van de bevolking zich als moslim. De islamitische eredienst werd in 1974 erkend. Vooral sinds enkele decennia kent België een opmerkelijke toename van het aantal moslims. Het exacte aantal Belgische moslims is onbekend, aangezien religieuze volkstellingen verboden zijn in België. Het Executief van de Moslims van België ging in 2013 uit van een 600.000 – 700.000 moslims in België. De moslimbevolking is sterk geconcentreerd in de grote steden. In Antwerpen en Brussel maken zij een aanzienlijk deel van de bevolking uit.

Andere overtuigingen

Andere religieuze overtuigingen in België worden door 3% van de bevolking toegepast. Enkele van deze Hindoeïsme, Jaïnisme, Sikhisme, Jodendom. Naarmate de immigratie naar dit land toeneemt, wordt er ook van deze religies verwacht dat ze groeien in volgers.

Religie in België

  1. Rooms-Katholieke 58 %
  2. Atheïst of agnostisch 27%
  3. Overige katholieken 7%
  4. Moslim 5%
  5. Andere overtuigingen 3%

Source: https://www.worldatlas.com/articles/religion-in-contemporary-belgian-society.html

image_pdfimage_print
Scroll Up