Neatliekamās palīdzības tālrunis

112 — vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis

112 ir Eiropas vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis. Uz šo tālruni var zvanīt bez maksas gan no fiksēta telefona, gan mobilā telefona jebkur ES. Tas jūs savienos tieši ar neatliekamās palīdzības dienestiem (policiju, ātro medicīnisko palīdzību, ugunsdzēsējiem). Papildus tālrunim 112 joprojām darbojas arī valstu neatliekamās palīdzības dienestu tālruņi. Tomēr tikai zvanot uz 112, var sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestiem visās ES dalībvalstīs. Ar operatoru var runāt latviešu, krievu, angļu unvācu valodās.

 

Medicīniskā palīdzība

Video materiāls Pirmā palīdzība (8:21)

Video materiāls Pirmā palīdzība un palīdzības sniegšana cietušajam (1:38:00)

Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Tā ir karte, ko izsniedz bez maksas un kuru uzrādot jums ir pieejama valsts nodrošinātā veselības aprūpe, kad īslaicīgi uzturaties kādā citā no Eiropas Savienības 28 dalībvalstīm, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un izmaksām kā attiecīgajā valstī apdrošinātajām personām (atsevišķās valstīs — bez maksas). Vairāk informācijas:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=lv

Eiropas veselības apdrošināšanas karte:

  • neaizstāj ceļojuma apdrošināšanu. Tā neattiecas uz veselības aprūpes pakalpojumiem privātpraksēs un nesedz tādas izmaksas kā lidmašīnas biļetes cenu, kas jāmaksā, lai atgrieztos mītnes valstī, vai zaudējumus, kas saistīti ar pazaudētu vai nozagtu īpašumu;
  • šo karti nevar izmantot gadījumos, kad medicīniskās aprūpes saņemšana ārzemēs ir jau iepriekš plānota (izmaksas netiks kompensētas);
  • nenodrošina bezmaksas pakalpojumus. Katras valsts veselības aprūpes sistēmai ir savas īpatnības. Pakalpojumi, ko dzimtenē saņemat par velti, iespējams, citā valstī ir par maksu.

Slimnīcas Latvijā:
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veselibas_aprupe_slimnica/slimnicu_saraksts/

Slimnīcas, kuras sniedz diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību:

Rīgā:

1. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca: https://www.bkus.lv/lv
2. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca http://www.stradini.lv/lv
3. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca https://www.aslimnica.lv/
4. Jūrmalas slimnīca http://jurmalasslimnica.lv/
5. Ogres rajona slimnīca http://ogresslimnica.lv/
6. Tukuma slimnīca http://www.tukslim.lv/lv/

Kurzemē:

7. Liepājas reģionālā slimnīca http://liepajasslimnica.lv/
8. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/
9. Kuldīgas slimnīca http://www.kuldigasslimnica.lv/

Latgalē:

10. Daugavpils reģionālā slimnīca http://www.slimnica.daugavpils.lv/
11. Rēzeknes slimnīca http://www.rezekne.lv/veselibas-aprupe/slimnica/
12. Preiļu slimnīca http://www.preiluslimnica.lv/node/1
13. Krāslavas slimnīca http://www.neslimo.lv/medicinas-iestades/kraslavas-slimnica-sia

Vidzemē:

14. Vidzemes slimnīca https://vidzemesslimnica.lv/
15. Madonas slimnīca http://www.madonasslimnica.lv/
16. Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība http://www.slimnicuapvieniba.lv/lv/
17. Cēsu klīnika http://www.cesuklinika.lv/
18. Alūksnes slimnīca http://www.aluksnesslimnica.lv/

Zemgalē:

19. Jelgavas pilsētas slimnīca http://www.jpslimnica.lv/
20. Jēkabpils reģionālā slimnīca http://www.jekabpilsrs.lv/lv/slimnica/5
21. Dobeles un apkārtnes slimnīca https://www.dobelesslimnica.lv/

Vēstniecības un konsultai

Latvijas Republikai ir 47 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības: 37 vēstniecības, 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti, 1 konsulārā nodaļa (Kaļiņingradā). Latvijas Republikā ir 35 ārvalstu vēstniecības, 3 starptautiskās organizācijas un 5 starptautisko organizāciju pārstāvniecības, 25 goda konsulāti un 3 ģenerālkonsulāti. Vairāk ionformācijas: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#

image_pdfimage_print
Scroll Up