Universitātes, skolas, bērnudārzi

Pirmsskolas izglītības iestādes

Izvēlies pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi

Latvijā pirmsskolas izglītība bērniem ir obligāta no 5 gadu vecuma, bet parasti mācības bērnudārzā tiek uzsāktas ātrāk. Pirmsskolas izglītības mērķis ir sekmēt vispārējo attīstību un sagatavot bērnu sākumskolai. Pirmsskolas izglītības programmas Latvijā var apgūt gan pašvaldību, gan privātās izglītības iestādēs. Bērniem ar speciālajām vajadzībām izglītību īsteno speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Par pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu jeb bērnudārzu nodrošināšanu ir atbildīga tā pašvaldība, kurā Jūs dzīvojat.

Ja pašvaldība nevar nodrošināt Jūsu bērnam vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Izvēlies privāto pirmsskolas izglītības iestādi

Latvijā lielākajās pašvaldībās uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs mēdz būt rindas, tāpēc bērni pirmsskolas izglītību var iegūt arī privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. Valsts daļēji vai pilnībā apmaksā mācības bērniem vecumā no pusotra gada, kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Lai noskaidrotu kādā apmērā mācību izmaksas tiek līdzfinansētas no valsts, aicinām vērsties pašvaldībākurā bērns mācīsies. Ja valsts atbalsta apmērs nesedz visas izmaksas par privāto pirmsskolas izglītības iestādi, šīs summas starpību apmaksā vecāki.

Maksājumi bērnudārzā

Vecākiem pirmsskolas izglītības iestādēs ir jāmaksā par bērna ēdināšanu, izņemot gadījumus, kad ir piešķirti kādi īpaši atvieglojumi. Summas parasti ir 2 – 4 euro dienā par brokastīm, pusdienām un launagu.
Papildus izdevumi, kuri būtu jāņem vērā ir saistīti ar higiēnu (zobu birste, maiņas apavi u.c.) un mācību palīglīdzekļiem, kurus bērns izmantos personīgi (krāsas, zīmuļi, papīrs u.c.). Informācija par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem ir atrodama konkrētās pirmsskolas izglītības mājas lapā.

Auklītes

Kopš 2016. gada 31. maija atbalstu auklītēm sniedz pašvaldības.

Reģistrē bērnu bērnudārzā

Iesakām bērnu pieteikt Pirmsskolas izglītības iestādē uzreiz pēc dzimšanas. Reģistrāciju ir iespējams veikt vairākos veidos, arī elektroniski.

Pašvaldību kontakti

http://www.lps.lv/lv/kontakti/pasvaldibu-kontakti/

Valodas apguve

Bērni, kas nav apguvuši latviešu valodu dažādu iemeslu dēļ, var kopā ar vecākiem attālināti apgūt pirmās iemaņas, skaņas, burtus, vārdus, izmantojotLatviešu valodas aģentūras piedāvātos e-mācību līdzekļus.
Bērniem valodu var mācīt arī ar pasaku palīdzību.

Skolu un ar skolām saistītas WWW lappuses Latvijā

http://www.lanet.lv/links/lschools.html

Augstākās izglītības iestādes

http://svr.aic.lv/Forms/HEIList.aspx?ac=2&cc=1&bc=1&tc=0

image_pdfimage_print
Scroll Up