Izglītība bērniem (interešu izglītība)

http://visc.gov.lv/

Vispērējā informācija

Valsts izglītības satura centrsirvalstspārvaldesinstitūcija,kastiešipakļautaizglītībasunzinātnesministrijai un koordinē interešu izglītību

  • Interešu izglītība ir neformālās izglītības sastāvdaļa, ko Latvijā attiecina uz bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.
  • Interešu izglītība ir brīvprātīga.
  • Latvijā interešu izglītību īsteno un finansē pēc programmu principa, kuras iedalītas dažādās interešu nozarēs.
  • Latvijā vispopulārākās ir kultūrizglītības un sporta interešu programmas.
  • Interešu izglītības finansēšanā piedalās gan valsts, gan pašvaldības, gan arī citas juridiskas un fiziskas personas.
  • Finansējumu no vecākiem regulē pašvaldību iekšējie normatīvie akti.
  • Izglītības iestādes interešu izglītības programmas var īstenot bez licencēm, bet fiziskām vai juridiskām personām, kas nav reģistrā, ir jāsaņem licence pašvaldībā, kur komisija izvērtē visas programmas.

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/259114-interesu-izglitiba-vertiba-berna-nakotnei/

image_pdfimage_print
Scroll Up