Diplomatzīšana

Kas ir ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšana?

Atbildīgās iestādes veikta ārzemēs iegūtu izglītību apliecinošu dokumentu vērtības formāla atzīšana attiecībā uz tiesībām piedalīties izglītībā un/vai īstenot profesionālu darbību (Lisabonas konvencija, 1997).

Atkarībā no atzīšanas mērķa izglītību apliecinošo dokumentu atzīšanu iedala:

Kādos gadījumos nepieciešama ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana?

Jums ir ārvalstīs iegūts izglītības dokuments un Jūs vēlaties

  • turpināt iegūt izglītību Latvijā;
  • strādāt nereglamentētā profesijā.

Izglītības dokumenti jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC), ja to pieprasa izglītības iestāde vai darba devējs.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Jums jāuzrāda izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav ENIC/NARIC tīklā, tad tā legalizācija Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā ir obligāta.

Kāda ir akadēmiskās atzīšanas procedūra?

AIC veic izglītības dokumenta ekspertīzi, kurā noskaidro izglītības iestādes statusu mītnes valstī un apgūtās programmas līmeni. AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var (ja var) tikt pielīdzināts. Dokumentu maksimālais izskatīšanas termiņš ir četri mēneši.
AIC izziņu ir jāiesniedz Latvijas izglītības iestādei vai darba devējam.

Kas pieņem lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu?

Pamatojoties uz AIC izziņu, lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem:

  • Izglītības un zinātnes ministrija – izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē;
  • Augstskola – izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē;
  • Darba devējs – darbam nereglamentētā profesijā.

Cik maksā akadēmiskā atzīšana?

Skatīt AIC cenrādi.