Basic words and phrases

Greetings! | Sveicieni

Hello! (informal) Sveiki!
Good morning! Labrīt!
Good evening! Labvakar!
See you soon! Uz drīzu redzēšanos!
Goodbye! Uz redzēšanos!
Bye! (informal) Visu labu!
Good night! Ar labu nakti!
Welcome! Esiet sveicināti!
Nice to meet you! Priecājos iepazīties!
Nice to see you! Priecājos jūs redzēt!

 

Introductions! | Iepazīšanās

My name is… Mani sauc…
What is your name? Kā Tevi sauc?
Nice to meet you! Prieks iepazīties!
Where are you from? No kurienes Tu esi?

 

Common words and phrases | Biežāk lietotie vārdi un frāzes

Yes!
No!
Thank you! Paldies
Thank you very much! Liels paldies
Welcome. Laipni lūdzam!
Please Lūdzu
Do you understand me? Vai jūs mani saprotat?
I don’t understand! Es nesaprotu.
I understand a little! Es saprotu mazliet.
Could you repeat please? Vai jūs varētu atkārtot, lūdzu?
Please, speak louder. Lūdzu, runājiet skaļāk!
Please, speak slower. Lūdzu, runājiet lēnāk!
Repeat. Atkārtot.
How are you? Kā jums klājas?
It’s my pleasure! Ļoti patīkami.
Have a nice day Lai tev laba diena!

 

Pronouns | Vietniekvārds

I Es
You Tu
He Viņš
She Viņa
It Tas
We Mēs
You Jūs
They Viņi

 

Emergencies | Ārkārtas situācijas

I need help. Man ir nepieciešama palīdzība
Help me! Palīdziet man!
I need….. Man ir nepieciešams…
What happened? Kas ir noticis?
There has been an accident. Ir noticis nelaimes gadījums.
How this medicine should be

taken?

Kā jālieto zāles?
Unfortunately, the doctor does not accept patients. Diemžēl, ārsts nepieņem.
Is it the hospital? Vai tā ir slimnīca?
Where is the nearest pharmacy? Kur atrodas tuvākā aptieka?

 

Numbers and quantities (units of measurement)

1 Viens
2 Divi
3 Trīs
4 Četri
5 Pieci
6 Seši
7 Septeiņi
8 Astoņi
9 Deviņi
10 Desmit
11 Vienpadsmit
12 Divpadsmit
13 Trīspadsmit
14 Četrpadsmit
15 Piecpadsmit
16 Sešpadsmit
17 Septiņpadsmit
18 Astoņpadsmit
19 Deviņpadsmit
20 Divdesmit
30 Trīsdesmit
40 Četrdesmit
50 Piecdesmit
60 Sešdesmit
70 Septiņdesmit
80 Astoņdesmit
90 Deviņdesmmit
100 Viens simts
200 Divi simti
300 Trīs simti
400 Četri simti
500 Pieci simti
1000 Viens tūkstotis
Kilogram Kilograms
Liter Litrs
Kilometer Kilometrs
Meter Metrs
Centimeter Centimetrs
What’s your telephone number? Kāds ir jūsu telefona numurs?
My phone number is … Man telefons numurs ir……

 

Days of the week                                                        Nedēļas dienas

Monday Pirmdiena
Tuesday Otrdiena
Wednesday Trešdiena
Thursday Ceturtdiena
Friday Piektdiena
Saturday Sestdiena
Sunday Svētdiena
Yesterday Vakardiena
Tomorrow Rītdiena
Week Nedēļa
Weekend Brīvdiena

 

image_pdfimage_print
Scroll Up