Work | Работа

Работа

(как да започнете собствен бизнес; търсене на работа; топ 5 професии изискващи и неизискващи сертификация; как да представите своите умения – мостра на СV и мотивационно писмо)

◊ Employment organizations | Организации в сферата на заетостта
◊ Job seeking | Търсене на работа
◊ How to start own business | Как да стартираме собствен бизнес
◊ CV, motivation letter | Автобиография, мотивационно писмо
◊ Professions for migrants | Професии за мигранти