Main information | Основна информация

Info centres for migrants, NGO, Governmental organizations | Информационни центрове за мигранти, НПО, правителствени организации
Buddies, cultural mediators | Културни медиатори, помощници
Other projects | Други проекти

 

България, официално наименование Република България, е държава в югоизточна Европа, граничеща на север с Румъния, на запад със Сърбия и Македония, на юг с Гърция и Турция и на изток с Черно море. С територия от 110,994 кв. км., България заема 16то място по площ в Европа.

Българското знаме и герб (източник wikipedia).

Населението на България – 7.2 милиона души – населява основно административните центрове (градовете) на 28те области, на които е разделена страната. Основните търговски и културни дейности се случват в столичния и най-голям град – София. Най-силните сектори на икономиката са тежката индустрия, енергетиката и селското стопанство – всички разчитащи на местни ресурси.

Тук можете да чуете химна на България:

България е разположена върху част от източния Балкански полуостров. Общата дължина на границите на страната е 1,808 километра, а морското крайбрежие има дължина 354 километра.

Най-значимите топографски черти на територията са Дунавската равнина, Стара планина (Балкан), Тракийската низина и планинската верига Родопи. Южният край на Дунавската равнина постепенно се издига и преминава в крайните западни хълмове на Балкана. Река Дунав разделя България от Румъния. Тракийската низина прилича на триъгълник, започвайки на югоизток от София и постепенно разширявайки се в посока към Черно море.

 

          Река Дунав при Руса (източник).                   Планина Родопи близо до село Гела (източник).

Стара планина (Балкан) се простира хоризонтално през цяла България като я разделя по този начин на северна и южна. Планинският югозапад има две планински вериги – Рила и Пирин – които граничат на изток с по-ниските, но масивни Родопи. България е дом на най-високата точка на Балканския полуостров, връх Мусала, който се издига на 2,925 метра. Най-ниската точка е морското равнище. Равнините заемат около една трета от цялата територия на страната, докато платата и хълмовете – 41%. Страната има гъста мрежа от около 540 реки, повечето от които са сравнително малки и плитки.

Връх Мусала (източник).

България има динамичен климат, който е резултат от разположението ѝ между средиземноморските и континентални въздушни маси и бариерния ефект на нейните планини. Северна България е средно с 1 °C (1.8 °F) по-хладна и с 200 милиметра повече годишни валежи отколкото регионите на юг от Балкана. Температурните амплитуди варират значително в различните райони. Най-ниската отчетена температура е −38.3 °C (−36.9 °F), а най-високата 45.2 °C (113.4 °F). Обикновено зимата е студена и снежна (до -10°C), а лятото горещо (до 35 °C). Пролетта и есента са преходни сезони, които се отличават с променливо време.

image_pdfimage_print
Scroll Up