Legal and illegal behaviour penalties | Wat leidt tot een veroordeling of een boete

Een geldboete is in Nederland minimaal € 3 en maximaal € 830.000. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is de maximale hoogte € 4.150. Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete krijgen. Strafbare feiten zijn ingedeeld in 6 categorieën. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de boete:

Categorie Maximale geldboete in euro’s
1e categorie € 415
2e categorie € 4.150
3e categorie € 8.300
4e categorie € 20.750
5e categorie € 83.000
6e categorie € 830.000

De boetes voor de meest voorkomende lichte overtredingen en verkeersovertredingen staan in de Boetebase van het Openbaar Ministerie. Deze overtredingen worden administratief afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. De rechter of officier van justitie bepalen de daadwerkelijke hoogte van de boete. Betaalt u een boete zelf te laat of niet volledig? Dan kan het bedrag verdubbeld worden.

Wilt u weten of u een boete heeft openstaan? Kijk dan in het Digitaal Loket van het CJIB https://www.cjib.nl/ik-wil-weten-wat-ik-moet-betalen of vraag een overzicht van openstaande zaken aan https://www.cjib.nl/overzicht-openstaande-zaken .

Verkeersovertredingen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, naargelang de overtredingsgraad:

  • ongewenst gedrag (1ste graad)
  • onrechtstreeks ongevalrisico (2de graad)
  • rechtstreeks ongevalrisico (3de graad)
  • onvermijdelijk ongevalrisico (4de graad)

Elke categorie gaat gepaard met bijhorende boetes, ook voor hard rijden. Voor inbreuken van de 4de graad is een onmiddellijke inning niet mogelijk en moet de overtreder normaliter altijd verschijnen voor de politierechtbank.

Een afzonderlijke categorie is de snelheidsovertreding, oftewel te hard rijden. Boetes worden berekend per km/h dat de automobilist te snel rijdt, waarbij men een onderscheid maakt tussen gebieden met een hoge voetgangersconcentratie en andere wegen (binnen en buiten de bebouwde kom).

image_pdfimage_print
Scroll Up