Main events in Modern History | Belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis

Wereldoorlog I

Tijdens de Wereldoorlog I hield het Belgische leger de vijand aan de rivier de IJzer bij de Noordzee tegen. Dit onder bevel van Koning Albert I . 

De grootmachten dwongen België om neutraal te blijven wanneer België onafhankelijk werd. Toch kon België niet ontsnappen aan de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het Belgische leger, onder het bevel van Koning Albert I, was te klein voor de Duitsers, maar kon de vijand aan de rivier de IJzer toch tot stilstand brengen. België heeft zwaar geleden tijdens de oorlog. De regio rond de IJzer werd verwoest.

Wereloorlog II

De jaren na de oorlog waren erg moeilijk. België werd getroffen door de internationale economische crisis. Toen Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam, nam de bedreiging weer toe. Vanaf 1936 nam België een neutrale houding aan, net als voor de oorlog van 1914-1918, maar op 10 mei 1940 viel Duitsland opnieuw binnen. Na 18 dagen strijden besloot Koning Leopold III (1934 – 1951) te capituleren maar dit besluit leidde tot een breuk met de regering.

Na de Wereldoorlogen

Na de oorlog domineerde de koninklijke kwestie de politiek. In 1951 trad Leoopold III af ten gunste van zijn zoon Boudewijn I.
Op 9 augustus 1993 wordt zijn broer Albert II zesde koning der Belgen.

De huidige Belgische koning is Koning Filip. Hij is geboren op 15 april 1960 en is de zevende koning sinds 2013. Hij is getrouwd met gravin Mathilde d’Udekem d’Acoz, nu koningin Mathilde, met wie hij vier kinderen heeft: Elisabeth, Emmanuël, Gabriël en Eléonore. Prinses Elisabeth staat als eerste in de rij van erfopvolging.

België, een federale staat

België heeft 3 taalgebieden: een Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig gebied. Samen vormen de gemeenschappen een federale staat. 

De kwestie van de relaties tussen de gemeenschappen heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de recente Belgische geschiedenis. Na vier staatshervormingen werd België omgevormd tot een federale staat. België is nu een federale staat met drie gemeenschappen, drie gewesten en vier taalgebieden. Deze onderverdelingen vormen samen de Belgische federale staat.

De taalgebieden werden vastgesteld bij de Second Gilson Act (1963). De opsplitsing in taalgebieden werd in 1970 in de Belgische grondwet opgenomen. Door grondwettelijke hervormingen en regionalisering van de eenheidsstaat leidde in de jaren zeventig en tachtig  tot een federatie met drie niveaus. De federale, gewestelijke en gemeenschapsregeringen werden opgericht, een compromis dat de taalkundige, culturele, sociale en economische spanningen tot een minimum moest beperken.

Image: Language areas and provinces
https://www.wikipedia.org

Image: Communities
https://www.wikipedia.org

De politieke situatie wordt ook gedomineerd door economische problemen en toenemende internationalisering. België speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, de Benelux en de Europese Unie. Als lid van de Verenigde Naties en in dienst van de wereldvrede stuurt België vaak zijn troepen op vredesmissies of waarnemingsmissies over de hele wereld.

image_pdfimage_print
Scroll Up