Security | Apsauga

Emergency numbers | Pagalbos numeriai
Rights and obligations | Teisės ir pareigos
Legal and illegal behaviour penalties | Tinkamas elgesys ir baudos už prasižengimus (kas atsitinka kai pažeidi viešosios tvarkos taisykles + nuorodos apie baudas)
Behaviour with children | Elgesys su vaikais