Culture | Kultūra

Religion | Religija
Traditions | Tradicijos
Food | Maistas
Leisure time | Laisvalaikis (nuorodos į renginių portalus)
Character traits | Charakterio ypatumai
Communication between sex | Bendravimas tarp lyčių
Intercultural communication | Tarpkultūrinis bendravimas
Clothing | Apsirengimas (pagal sezonus, iškilmes)