Veselības apdrošināšana

Latvijas likumdošana nosaka, ka ārvalstniekam ir tiesības ieceļot un uzturēties Latvijā, ja viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā. Veselības apdrošināšanas polise jāuzrāda, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju. Polises derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par paredzamo ārzemnieka uzturēšanās termiņu Latvijā, un tai jāgarantē vismaz šādi veselības aprūpes pakalpojumi:

Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Dzīvībai vai veselībai bīstama kritiska stāvokļa ārstēšana stacionārā.

Transportēšana uz tuvāko ārstniecības iestādi abos iepriekšminētajos gadījumos.

Transportēšana nogādāšanai atpakaļ izcelsmes valstī smagas slimības vai nāves gadījumā.

Privātpersonas veselības apdrošināšana var būt risinājums izdevīgāku veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Tomēr jāņem vērā, ka dažādām apdrošināšanas kompānijām var būt dažādi apdrošināšanas noteikumi un tās piedāvā atšķirīgus veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanas apjomus. Iespējams, ka veselības aprūpes pakalpojumus, ko nesedz viens apdrošinātājs, cits apdrošinātājs sedz daļēji vai pilnībā. Tādēļ, pirms iegādāties veselības apdrošināšanas polisi, ieteicams sazināties ar vairākām apdrošināšanas kompānijām, lai noskaidrotu sev izdevīgākos apdrošināšanas nosacījumus. Tāpat apdrošināšanas kompānijā jānoskaidro, kā jārīkojas polises izmantošanas gadījumā.

http://www.integration.lv/en/social-services

Pacientu tiesību nodrošināšanā atšķirīga attieksme, pamatojoties uz personas rasi, etnisko izcelsmi, ādas krāsu, dzimumu, vecumu, invaliditāti, veselības stāvokli, reliģisko, politisko vai citu pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, īpašumu vai ģimenes stāvokli vai citiem apstākļiem ir aizliegta. Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas aizskārumu vai sekas, kas diskriminē viņu (Likums par pacientu tiesībām).

image_pdfimage_print
Scroll Up