Migrantu informācijas centri, NVO, valdības organizācijas

Ja Jūs esat no valsts ārpus Eiropas Savienības un jums ir nepieciešams atbalsts un konsultācijas, tad Jums var palīdzēt Imigrantu informācijas centra speciālisti!

Informācijas centrs ir sniedzis atbalstu 75 valstu pilsoņiem.

Centra darbības piecpadsmit mēnešu laikā ir organizētas dažādas informatīvas un izglītojošas aktivitātes. Kopš pagājušā gada maija centrs ir atbalstījis 1878 cilvēkus – 1133 Rīgā, Liepājā 325, Jelgavā 155, Daugavpilī 139, Cēsīs 126. Kopumā tika sniegtas 2818 konsultācijas par dažādiem juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Visbiežāk klienti ir izvēlējušies personīgi saņemt konsultācijas – 56%, savukārt pa tālruni un elektroniski – 44% . Bieži tika izmantota atkārtota apspriešanās iespēja. Klientu konsultanti informē, ka ārvalstu pilsoņi galvenokārt interesējas par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā, savukārt ģimenes bieži apspriežas par viņu bērnu izglītības iespējām.

Kopumā tika sniegtas bezmaksas konsultācijas cilvēkiem no 75 valstīm, visbiežāk Krievijas, Sīrijas, Ukrainas, Ķīnas, Indijas, Baltkrievijas, Turcijas, Pakistānas, Irākas, Uzbekistānas, Afganistānas un Tadžikistānas pilsoņiem. Centrā ir pieejamas arī psiholoģiskās konsultācijas – līdz šim klienti to ir izmantojuši 81 reizi. Komunikāciju ar centra klientiem nodrošina 31 tulkošanas / valodas speciālisti ar šādām valodas zināšanām: dari, persiešu, perso, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pandžabu, ķīniešu, turku, uzbeku, hindu, spāņu, tamilu, bengāļu , Vjetnamiešu un armēņu valodā.

Tulku pakalpojumi tiek sniegti ne tikai klientu komunikācijai ar Centra konsultantiem, bet arī profesionāļiem, kas strādā ar ārzemniekiem. Līdz šim tulka pakalpojumus aktīvi izmanto dažādas valsts pārvaldes iestādes, sociālie dienesti, krīzes centri, vairāku pašvaldību, banku un darba devēju izglītības un veselības aprūpes iestādes. Pakalpojums tika sniegts 1400 reizes līdz 776 klientiem. Profesionālu atbalstu darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem sniedza 333 dažādu nozaru speciālisti (sociālie darbinieki, uzņēmumu vadītāji un nevalstiskās organizācijas, bibliotēku darbinieki, bāriņtiesu un izglītības iestāžu darbinieki). Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un izveidotu labvēlīgu un atvērtu vidi sabiedrībai un fondiem darbā ar imigrantiem, tiek veidota NVO dialoga platforma, kurā pašlaik ir iesaistītas 19 nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas integrācijas jomā.

Liepājā, Rīgā un Daugavpilī organizētas arī īpašas informatīvas dienas, kurās ārzemniekiem tika dota iespēja iepazīties ar viņiem pieejamiem informatīvajiem un praktiskajiem resursiem. Brīvprātīgie, kuri ir iesaistīti Centra darbībās, ir devuši ievērojamu ieguldījumu Centra darbību organizēšanā. Viņi ir īstenojuši 39 informatīvos un integrācijas pasākumus dažādos Latvijas reģionos, ieskaitot dažādu tautu kultūras naktis, kas ir kļuvuši populāri daudzās Latvijas vietās.

LNT informatīvie stāsti un laikrakstu raksti tika sagatavoti, lai paaugstinātu sabiedrības informētību par migrācijas tēmu; organizēti izglītības semināri un tīmekļa semināri, kā arī divas starptautiskas konferences par migrācijas jautājumiem.

Centra pārstāvji laipni aicina ārzemniekus un speciālistus, kas strādā ar šo mērķauditoriju Latvijā izmantot advokātu un konsultantu bezmaksas konsultācijas un saņemt atbildes uz jautājumiem par dažādiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem personīgi, elektroniski vai pa tālruni. Tiem, kas vēlas dzīvot, studēt, strādāt vai sākt savu uzņēmējdarbību Latvijā, varētu būt noderīgi apmeklēt vietni www.integration.lv. Tas sniedz atbildes uz dažādiem praktiskiem jautājumiem un aktuālu informāciju par latviešu valodas kursiem un integrācijas kursiem, kā arī par dažādu organizāciju organizētiem pasākumiem no visas Latvijas. Profesionāli un pieredzējuši advokāti konsultēs jūs bezmaksas konsultācijās darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00. pa tālruni, e-pastu un personīgi (iepriekš jāapmeklē apmeklējums).

Informācijas centra Rīgas birojs:

Info line: +371 25565098, + 371 28612120

E-mail: konsultacijas@patverums-dm.lv, Skype: PatverumsDM

Reģionālie kontaktu punkti:

“Latgale” in Daugavpils: +371 25723222, ici.daugavpils@gmail.com

“Zemgale” in Jelgava: +371 25719588, ici.jelgava@gmail.com

“Vidzeme” in Cesis: +371 25719266, ici.cesis@gmail.com

“Kurzeme” in Liepaja: +371 25719118, ici.liepaja@gmail.com

Centrs tika izveidots 2016. gada 18. maijā, un tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra. To finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF / 12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja Rasa Saliņa (Rasa Saliņa),

Komunikācijas un sociālās tiesības

Media Expert, e-mail: rasa.salina@patverums-dm.lv

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/news/current-events/2017/09/27/information-centre-has-provided-support-to-citizens-of-75-countries/

 

Noderīgas saites un adreses

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/residence-permits/immigration-law.html

http://www.immigration-residency.eu/immigration-to/latvia/ Immigration to Latvia

http://www.immigration-residency.eu/residence-permit-latvia/ Residence permit in Latvia

 

Šobrīd pastāv divi galvenie Latvijas Republikas izdotie uzturēšanās atļauju veidi: pastāvīgā un pagaidu.

Ja Jūs pašlaik neesat personīgi saistīts ar Latviju, bet ir kāds, kas jau pamatoti atrodas Latvijā, kas dod jums lūgt atļauju (t.i, ES pilsonība, ģimenes atkalapvienošanās, ģimenes imigrācija, latviešu dzimtā utt.), tad Latvijā joprojām pastāv divi galvenie veidi, kā saņemt uzturēšanās atļauju:

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties uz nekustamā īpašuma pirkšanu / iegādi.

Ja jūs vēlaties un spējat iegādāties piemērotu īpašumu vai nekustamo īpašumu Latvijā, tad jums var būt iespēja saņemt 5 gadu uzturēšanās atļauju pamatojoties uz nekustamā īpašuma pirkšanu

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties uz ieguldījumiem.

Ja jums ir līdzekļi, lai ieguldītu jaunā vai esošā uzņēmējdarbībā Latvijā, tad jums ir iespēja izvēlēties uzturēšanās atļauju, kas balstīta uz biznesa investīciju summu. Ja jums ir līdzekļi ieguldījumiem, bet dodat priekšroku lielākai drošībai nekā to var piedāvāt uzņēmuma investīcijas, tad jums var tikt izsniegta uzturēšanās atļauja, kuras pamatā ir finanšu ieguldījumi Latvijas Bankā.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta statistiku, kopš stājās spēkā noteikumi par uzturēšanās atļauju piešķiršanu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi, gandrīz 500 miljoni latu tika ieguldīti Latvijā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņojumiem, tikai 3,4% no pieteikumiem, kas balstīti uz nekustamo īpašumu, tika liegti, un visi no tiem bija saistīti ar nepatiesas informācijas sniegšanu pieteikuma iesniegšanas procesā vai citiem izņēmumiem, kas ir uzskaitīti oficiālajā kas nozīmē, ka ieguldītājs sākotnēji nevarēja pieteikties.

Daudzām lielākajām uzturēšanās atļaujas priekšrocībām Latvijā ir tas, ka jums ir tiesības ieceļot citās Šengenas valstīs bez jebkādas vīzas vai citas oficiālas reģistrācijas, kas padara to neaizsargātu, lai jūs varētu pārraudzīt savu uzņēmējdarbību Eiropā, kā arī ceļot nedomājot par dokumentu sagatavošanu un vēstniecības apmeklējumu.

Tomēr ir arī citas priekšrocības:

  • iespēja uzaicināt radiniekus vīzu nolūkā, līdz pat otrās pakāpes radiniekiem ieskaitot.
  • Vienkāršota procedūra vīzu saņemšanai vairākām valstīm ārpus Šengenas zonas. (ASV, Kanāda, Jaunzēlande e.t.c.)• Automātisks uzturēšanās atļaujas nodrošinājums jūsu laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem.

Tiesības saņemt diskontētās vai bezmaksas izglītību Eiropas Savienībā.

Jaunas komerciālas iespējas Eiropas Savienībā.

Latvijas uzturēšanās atļaujas turētājam ir tiesības saņemt arī sociālās privilēģijas, piemēram, medicīnisko aprūpi, maternitātes pabalstu, bezdarbnieka pabalstu utt.

Latvijas uzturēšanās atļaujas turētājam ir tiesības uz gandrīz visām tiesībām, kas parasti tiek piešķirtas Latvijas pilsoņiem, izņemot tiesības balsot un piedalīties vēlēšanās un ieņemt amatus valsts iestādēs un citās valsts iestādēs.

Iespēja saņemt autovadītāja apliecību Latvijā.

 

Kur Jūs varat vērsties pēc palīdzības?

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos
(UNHCR) Reģionālā pārstāvniecība Ziemeļeiropā

Ynglingagatan 14, 6th ., SE-113 47, Stockholm, Sweden

Tel.: +46 8 457 48 80

Fax: + 46 8 457 48 97

E-mail: swest@unhcr.org

http://www.unhcr-northerneurope.org

UNHCR ir starptautiska organizācija, kuru Apvienoto Nāciju Organizācija ir pilnvarojusi vadīt un koordinēt starptautiskās darbības, lai visā pasaulē aizsargātu bēgļus un atrisinātu bēgļu problēmas. UNHCR galvenais mērķis ir aizsargāt bēgļu tiesības un labklājību. UNHCR cenšas nodrošināt, ka ikviens var izmantot tiesības meklēt patvērumu un drošu patvērumu citā valstī un brīvprātīgi atgriezties mājās. Katram patvēruma meklētājam, bēglim vai personai, kam ir alternatīvais statuss, ir tiesības pieteikties UNHCR.

 

Juridiskas palīdzības adminstrācija

Pils laukums 4, Riga, LV-1050

Tel.: +371 80001801, +371 67514208

Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

www.jpa.gov.lv

Nodrošina valsts juridisko palīdzību personām, kuras pašas nevar atlīdzināt juridiskos pakalpojumus.

 

Tiesibsarga birojs

Baznicas iela 25, Riga, LV-1010

Tel.: + 371 67686768

Fax: +371 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

www.tiesibsargs.lv

Izskata individuālas sūdzības, iesniegumus, sniedz konsultācijas par cilvēktiesību jautājumiem un uzrauga piespiedu deportācijas procesu. Latvijas Cilvēktiesību centrs

 

Latvijas Cilvektiesibu centrs

Alberta iela 13, Riga, LV-1010

Tel.: +371 67039290

Fax: +371 67039291

E-mail: o‑ce@humanrights.org.lv

www.humanrights.org.lv neatkarīgā nevalstiskā organizācija, kas sniedz juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem un nelegālajiem imigrantiem Latvijā, pamatojoties uz UNHCR projektu.

 

NVO “Patverums „Droša maja”

Lāčplēša iela 75-9/10, Riga, LV-1011

Tel.: +371 67898343 (tikai latviešu valodā)

+371 25565098 (angļu valodā)

E-mail: konsultacijas@patverums-dm.lv

www.patverums-dm.lv

Sabiedrības “Shelter” “Drošais nams” sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecības, legālo imigrantu, patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kuriem alternatīvā aizsardzība tiek piešķirta, upuriem Latvijā.

 

Latvian Red Cross Latvijas Sarkanais Krusts

Šarlotes iela 1 d, Riga, LV-1001

Tel.: +371 67336651

Fax: +371 67336652

www.redcross.lv Nodrošina, cita starpā, konsultācijas, informāciju, atbalstu, apģērbu un pajumti cilvēkiem, kam tas nepieciešams.

 

Resursu centrs sievietēm  “Marta”

Matīsa iela 49 – 3

Riga, LV-1009

Tel.: +371 67378539

Fax: +371 67378538

E-mail: centrs@marta.lv

www.marta.lv Nodrošina sievietēm bezmaksas juridisko palīdzību, psiholoģisko un sociālo darbinieku atbalstu latviešu, krievu un angļu valodās

 

NGO: http://www.beglis.lv/en/for-refugees

 

http://cilvektiesibas.org.lv/en/asylum-seekers/ LATVIJAS CILVĒKTIESĪBU CENTRS IR 1993. GADA SASNIEGTĀS NEATKARĪGĀS NEVALSTISKĀ ORGANIZĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ INTEGRĀCIJAS, DISKRIMINĀCIJAS, NODALĪJUMU NOVĒRŠANU, PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN PAMATTIESĪBU JAUTĀJUMIEM , Kā arī Cilvēktiesības slēgtajās iestādēs.
Valsts organizācija: http://www.pmlp.gov.lv/lv/

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/european-union/migration-and-asylum.html

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/

image_pdfimage_print
Scroll Up