Other projects | Kiti projektai

Lietuvoje vykdomi įvairūs su migrantais susiję projektai.

Vilniaus Tarptautinė migracijos organizacija įgyvendina įvairias veiklas, susijusias su migrantų integracija vykdydama įvairius projektus. Migrantams itin reikšmingas ir naudingas projektas Renkuosi Lietuvą. Renkuosi Lietuvą darbuotojai teikia konsultacijas ir pagalbą visiems norintiems atvykti į Lietuvą. Konsultuojama darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais klausimais.

Su projekto darbuotojais galite susisiekti el. paštu mic@iom.lt arba telefonais 8 800 22922 (nemokama tel. linija Lietuvoje) ir +370 52 51 43 52.

Centras PLIUS (Vilnius) siūlo lietuvių kalbos kursus rusų ir anglų kalbomis kalbantiems migrantams. O taip pat centras suteikia socialinių darbuotojų paslaugas, teisines konsultacijas, organizuoja pilietiškumo, sveikatos švietimo, vairavimo kursus, meno terapiją.

Su projekto darbuotojais galite susisiekti el. paštu sei.plius@gmail.com ir tel. +370 683 49117.

Soros International House (SIH) (Vilnius) yra organizacija, kurios veikla tiesiogiai susijusi su suaugusiųjų migrantų švietimu per kalbos lavinimą. Projektu SMI (Senior volunteers for migrant integration) siekiama, kad migrantams ir pabėgeliams, kurie patiria didesnę socialinę izoliaciją, dažniau atsiduria socialinės atskirties rizikoje, padėtų pensijos amžiaus sulaukę žmonės. Senjorai turi nemenką potencialą jei ne išlikti darbo rinkoje, tai bent prisidėti prie visuomenės gerovės kitais būdais, tokiais kaip aktyvus pilietiškumas bei savanorystė. Savanoriškos veiklos metu su migrantais ir pabėgėliais vyresnio amžiaus žmonės gali pasidalinti gyvenimiška ir profesine patirtimi, ir taip mažinti jų socialinę atskirtį. Projektu TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home), siekiama padėti daugiakalbėms šeimoms kurti palankią atmosferą kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei. Projekto metu siekiama sukurti inovatyvią mobiliąją aplikaciją, leidžiančią tėvams ir vaikams fiksuoti su kalbų vartosena šeimoje susijusias emocijas. Tai turėtų padėti formuoti ir stiprinti pozityvias šeimos narių emocijas bei nuostatas, skatinti kalbų mokymąsi ir tokiu būdu prisidėti prie šeimos gerovės kūrimo ir socialinės įtraukties didinimo.

Su projekto darbuotojais galite susisiekti el.p. info@sih.lt ir tel. 8 5 2724879.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (Vilnius) vykdo projektą, apimantį pabėgėlius ir kitus imigrantus. Pavyzdžiui, konsultacijos centrai imigrantams sprendžia migrantų integracijos kliūtis ir suteikia įvairias paslaugas: lietuvių kalbos kursus, socialines ir teisines konsultacijas, Lietuvos Konstitucijos ir visuomenės kursus. Be to, suteikiamos psichologinės konsultacijos ir įvairūs mokymai, stiprinantys socialinius migrantų resursus, sudaromos sąlygos efektyvesnei integracijai į darbo rinką ir socialinius valstybės institucijų bei visuomenės tinklus.

Su projekto darbuotojais galite susisiekti tel.: +370 5 2628037.

Lietuvos Caritas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) vykdo projektą Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas. Šiuo projektu siekiama pagerinti prieglobsčio prašytojų (pabėgėlių) priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius. Projekto metu įsteigtas centras teikia įvairias paslaugas pabėgėliams: nepilnamečių materialinių priėmimo sąlygų gerinimas, aprūpinant maistu, higienos prekėmis, būtiniausiais drabužiais, avalyne ir prireikus mokyklinėmis prekėmis; teisinės, psichologinės, socialinės konsultacijos; ambulatorinės sveikatos paslaugos; lietuvių kalbos ir informacinių technologių mokymas; sociokultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymas (užsiėmimų, kuriais ugdomi darbiniai įgūdžiai (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos dirbinių kūrimo, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.) organizavimas; laisvalaikio organizavimas (išvykos, užsiėmimai mėgstama veikla, vaikams – pasiruošimas pamokoms ir pan.).

Su projekto darbuotojais galite susisiekti el. p. info@caritas.lt  ir tel. + 370 600 90636.

image_pdfimage_print
Scroll Up