Buddies, cultural mediators | Tarpininkai

Tautinių kultūrų centras (Klaipėda)

Tautinių kultūrų centre suteikiamos įvairios konsultacijos tautinių mažumų klausimais; organizuojami įvairūs renginiai kitataučiams: kalbų mokymai; renginiai, skirti kitų šalių kultūroms pristatyti ir pagerbti; parodos ir t.t. Čia veikia skaitykla, kurioje galima susipažinti su dienraščių periodika bei tautinių mažumų literatūra, naujienomis.

VŠĮ Tautinių bendrijų namai (Vilnius)

Tautinių bendrijų namai siekia sudaryti sąlygas šalies tautinių mažumų savimonei ir kultūrai ugdyti. Tautinių bendrijų namai veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams bei vykdo įvairius su tautinėmis mažumomis susijusius projektus.

Kauno įvairių tautų kultūrų centras (Kaunas)

Kauno įvairių tautų kultūrų centras organizuoja įvairius renginius: koncertus, meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knygų pristatymų; mokymus bei seminarus tautinių mažumų bendruomenių vadovams, lyderiams, aktyviems organizacijų nariams ir jaunimui. Kauno įvairių tautų kultūrų centras organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir diskusijas apie tautinių mažumų istoriją, veiklą, aktualijas bei problemas, integracijos procesus.

Romų visuomenės centras (Vilnius)

Romų visuomenės centras įgyvendina priemones, skirtas romų tautinės mažumos integracijai į Lietuvos visuomenės gyvenimą; skatina romų tautinės tapatybės išsaugojimą, kultūros puoselėjimą ir tarpkultūrinį  dialogą; kaupia, sistemina statistinę, istorinę, demografinę medžiagą apie Lietuvos romus. Romų visuomenės centras organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį romų vaikų ugdymą; vykdo nuotolinį suaugusiųjų mokymą. Šis centras inicijuoja įvairius romų integracijos projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, parodas, centre veikiančio ansamblio ,,Roma de drom „ pasirodymus. Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą romų tautine mažumą, padeda mokslininkams ir studentams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose, tarptautinėse konferencijose ir projektuose.

image_pdfimage_print
Scroll Up