Joining the EU | Įstojimas į ES

2004 metų gegužės 1 d.  Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare. Stojimo į ES sutartį Lietuvos vardu pasirašė tuometiniai valdžios atstovai: premjeras Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, ceremoniją stebėjo prezidentas Rolandas Paksas.

A.Brazauskas ir A. Valionis pasirašo stojimo į ES sutartį (Šaltinis: lt.wikipedia.org)

Kuo Lietuvai naudingas įstojimas į ES?

Galima mokytis bei laisvai keliauti visose ES šalyse. Lietuvai, įstojus į ES, lietuviai gali nevaržomai mokytis užsienyje, nevaržomai kirsti Europos Sąjungos sienas, laisvai keliauti arba apsigyventi kažkurioje tarpvalstybinės organizacijos šalyje. Tai leidžia lietuviams studijuoti geriausiuose Europos universitetuose ir grįžus užimti itin aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas. Dabar Lietuvos piliečiai gali naudotis laisve nevaržomai judėti visoje Europos Sąjungoje pateikus galiojantį pasą ar tapatybės kortelę. Keliaujant Šengeno sutarties valstybių narių teritorijoje nėra jokių suvaržymų.

Galima dirbti visose ES šalyse. ES institucijos siūlo tarptautinę karjerą ir daugybę galimybių Lietuvos piliečiams. Aukštosios mokyklos absolventai gali pretenduoti į įvairių sričių darbo vietas. Įstojus į ES, yra itin skatinamas darbuotojų judumas ir nuolatinis profesinis tobulėjimas. migrantams lietuviams ES šalyse siūlomi kalbų kursai, įvairios reikalingos mokymo programos.

ES rūpinasi aplinkosauga. Europos Sąjungoje galioja vieni iš griežčiausių aplinkosaugos reikalavimų pasaulyje. Aplinkos politika padeda apsaugoti Lietuvos turtus, skatina įmones siekti, kad Europos Sąjungos ir Lietuvos ekonomika būtų ekologiškesnė, saugotų gyventojų sveikatą ir gerovę. Iki 2015 m. pabaigos didžiųjų deginimo įrenginių, pavyzdžiui, Elektrėnų, Mažeikių elektrinėse, skleidžiama oro tarša yra palaipsniui mažinama taip, kad atitiktų Europos Sąjungos standartus. Taip pat, pagal Europos Sąjungos strandartus privaloma nuolat stebėti, ar upių ir jūros vandenyje nėra pavojingų medžiagų, kad Lietuva nebeišleistų į paviršinius vandenis pavojingų medžiagų. Taigi, Europos Sąjunga padeda rūpintis ir prižiūrėti Lietuvos aplinką.

ES Lietuvai teikia finansinę paramą. Lietuvai įstojus į ES pagerėjo šalies ekonominė padėtis, smarkiai plėtėsi verslas, buvo remiamas Lietuvos ūkis, įvairių sričių projektai ir t.t.

image_pdfimage_print
Scroll Up