Origins of country | Šalies kilmė

XIII a. – iš baltų genčių (Kuršiai, Žiemgaliai, Latgaliai, Sėliai) susidarė Lietuvos valstybė. Lietuviai – didžiausia baltų gentis. Dėl karingumo ir daugybės karinių žygių buvo vadinami sausumos vikingais. Lietuvių genties iškilimas lėmė pačios Lietuvos sukūrimą.

Didelė dalis baltų genčių išnyko, iki šių dienų išliko tik lietuvių  ir latvių tautos bei kalbos. Vakarų baltai (jotvingiai ir prūsai) išnyko, nes jų gyvenamas žemes nukariavo kryžiuočiai. Kuršiai, atkakliai kovoję su vikingais, o po to su vokiečių riteriais, vis dėlto buvo pavergti (Šaltinis: istorikas.com).

1009 m. Kvedlinburgo metraščiuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Nuo šios datos dabar oficialiai skaičiuojamas Lietuvos amžius. Tačiau Lietuvos vardas buvo paminėtas toli nuo jos ribų – vokiečių krašte. Ir net ne pati Lietuva buvo pagrindinė to kronikos įrašo tema, bet visai kitas įvykis. Lietuvos vardas buvo paminėtas atsitiktinai, t.y.  kalbant apie vokiečių misionieriaus arkivyskupo Brunono kelionę ir jo žūtį Lietuvos ir Rusios pariby (Šaltinis:  voruta.lt).

Viena labiausiai tikėtinų Lietuvos vardo atsiradimo versijų. Kraštovardis „Lietuva“ yra senas lietuviškas žodis, kilęs iš hidronimo „Lietava“ arba „Lietauka“. Vardu Lietava arba Lietauka pradžioje vadinta upė, Neries intakas. Vėliau tuo pačiu vardu imta vadinti ir teritoriją prie tos upės – Lietuvos žemę, kurioje ilgainiui iškilo garsūs centrai – Kernavė, Trakai ir Vilnius. Spėjama, kad upelė davusi vardą Lietuvos žemei, o ši – Lietuvos valstybei (Šaltinis: voruta.lt).

Susipažinkite su Lietuvos valstybės simboliais – vėliava, herbu, tautine giesme (himnu).