Recognition of diplomas | Diplomų pripažinimas

Paraišką kvalifikacijos pripažinimui galite pateikti asmeniškai, per įgaliotinį arba išsiųsti registruotu paštu.

Norėdami, kad būtų pripažintas Jūsų diplomas, Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau- SKVC) turite pateikti šiuos dokumentus:

  • anketą (http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kvalifikacij%C5%B3_pripa%C5%BEinimas/LT_2016_paraiska_pripazinimas.pdf ),
  • diplomus, kurie parodo išsilavinimą, kurį Lietuvoje norite pripažinti. Jeigu išsilavinimo dokumentai yra ne anglų ar rusų kalba – šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą,
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją,
  • jeigu keitėsi jūsų vardas ar pavardė, t.y.  vardas ir pavardė jūsų asmens tapatybės dokumente  skiriasi nuo esančio  išsilavinimo dokumentuose – turėsite pateikti ir vardo/pavardės keitimą įrodantį dokumentą (santuokos ar ištuokos liudijimą ar pan.)

Išsamiau apie kvalifikacijos pripažinimą Lietuvoje:
http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/kreiptis/dokumentai .

Pasiteirauti dėl turimos kvalifikacijos pripažinimo galite susisiekę su SKVC specialistu, telefonu +370 5 210 47 72 arba el. p. pripazinimas@skvc.lt .

Jei Lietuvoje norite pripažinti turimą mediko kvalifikaciją, turėsite ne tik gauti SKVC pripažinimą. SKVC informuos ar jums reikalingos papildomos mokymosi/kursų valandos tam, kad galėtumėte patvirtinti licenciją. Kai jau turėsite atsakymą iš SKVC, susisiekite su Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija (http://sam.lrv.lt/), kuri priima galutinį sprendimą dėl mediko licencijos išdavimo. Svarbu žinoti, kad tam, jog galėtumėte dirbti, Jums bus būtina išlaikyti valstybinės kalbos (lietuvių) II kategorijos egzaminą (tai atitinka B1-B2 lygį).

image_pdfimage_print
Scroll Up