Religion | Religija

Didžiausia tikinčiųjų bendruomenė Lietuvoje – Romos katalikai (apie 79 % tikinčiųjų yra katalikai).

Katalikybė Lietuvoje ėmė plisti 1251 m. kai karalius Mindaugas apsikrikštijo ir pakrikštijo dalį aukštuomenės. 1387 m. buvo pakartotinai apkrikštyta etninė Lietuva, o 1413 m. ir Žemaitija. Nuo 1991 m. Lietuvoje įkurtos savarankiškos Vilniaus ir Kauno bažnytinės provincijos.

Romos katalikų tikėjimas remiasi biblija. Romos katalikai tikėjimą išpažįsta bažnyčioje, kuri yra laikoma maldos ir bendruomenės susirinkimo namais. Aukščiausias Katalikų bažnyčios vadovas – popiežius (nuo 2013 m. išrinktas Kardinolas Jorge Bergoglio, tapęs Popiežiumi Pranciškumi). Aukščiausia regioninė katalikų Bažnyčios galva yra vyskupas.Vyskupo padėjėjai – kunigai. Kunigas vadovauja parapijai, bažnyčioje veda Šv. Mišias, klausosi tikinčiųjų išpažinčių ir suteikia atgailos sakramentą ir t.t. Romos katalikų bažnyčios priekyje stovi altorius ir stalas, ant kurio aukojamos šv. Mišios.

Antroji tradicinė religija Lietuvoje yra stačiatikių ortodoksų ir sentikių, kurią daugiausia išpažįsta Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse gyvenantys rusų tautybės žmonės. Kitų religijų šalininkų skaičius ir geografinis pasiskirstymas Lietuvoje glaudžiai siejasi su tautine gyventojų sudėtimi. Evangelikų liuteronų daugiausia gyvena Vakarų Lietuvoje – Tauragės, Klaipėdos apskrityse, Evangelikų reformatų – Panevėžio apskrityje (Biržų raj.), Karaimų – Trakuose, Biržuose, Pasvalyje, Naujamiestyje, Upytėje.

 

Kitų pripažintų tradicinių religijų maldos namų vaizdai

Atgimsta senasis lietuvių tikėjimas, vadinamas baltų tikėjimu. Pagonybė oficialiai buvo uždrausta 1387 metų Lietuvos valdovų aktu. Baltų bendruomenių šiandien yra apie trisdešimt.