Behaviour with children | Elgesys su vaikais

Svarbu!

Lietuvoje vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, akcentuojama, kad:

  • tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai privalo sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis ir tobulėti, turi auklėti savo vaikus humaniškai, dorais žmonėmis;
  • abu tėvai vienodai privalo rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu;
  • kilus ginčui dėl tėvystės (motinystės) nustatymo, turi būti atsižvelgta į visus galimus įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovas yra vaiko tėvas (motina).

 Lietuvoje būtina laikytis tam tikrų tėvams būtinų pareigų,, auginant vaikus, t.y.:

  • Vaikas turi būti prižiūrėtas, aprengtas, pamaitintas.
  • Tėvai privalo ugdyti vaiko higienos įgūdžius, rūpintis jo sveikata ir išlaikymu, mokyti bendravimo kultūros bei auklėti.
  • Gyvenamoji vieta turi būti švari, pritaikyta vaikui. Pavyzdžiui, jis turi turėti lovą miegoti, skirtingų lyčių vaikai neturėtų dalintis viena lova, turi būti galimybė naudotis tualetu, vandeniu. Žinoma, vaiko gyvenimo sąlygos dažniausiai atitinka tėvų finansines galimybes, tačiau jie turi stengtis sudaryti kiek įmanoma geresnes sąlygas jam augti ir vystytis.
  • Vaiko gyvenimo sąlygos turi būti kiek įmanoma saugios, nekeliančios pavojaus jo sveikatai ar gyvybei.
  • Tėvai negali palikti vaiko be priežiūros, jeigu tai jam kelia pavojų. Pavyzdžiui, įstatymai nedraudžia palikti vaiko vieno namuose, tačiau tėvai turėtų užtikrinti, kad jis negalėtų pasinaudoti prietaisais, kitais daiktais, keliančiais pavojų jo sveikatai ar gyvybei (šaunamaisiais ginklais, medikamentais ir pan.). Būna atvejų, kai tėvai ilgam palieka vaiką be priežiūros namuose, todėl jis negali tinkamai maitintis ir tokiu būdu kyla grėsmė jo gyvybei dėl išsekimo, sušalimo ir pan. Be to, vaikas negali būti paliktas vienas esant pavojingoms oro sąlygos, kad jis nesušaltų ar neperkaistų. Toks tėvų elgesys yra jų pareigos užtikrinti vaikui saugias gyvenimo sąlygas pažeidimas ir už tai įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę.
  • Vaikas turi teisę normaliai vystytis ne tik fiziškai, bet ir protiškai. Taigi jis turėtų būti apsaugotas nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos, t.y. tėvų ir kitų asmenų amoralaus elgesio, girtavimo, barnių, fizinio ar psichinio smurto demonstravimo, asocialaus gyvenimo būdo. Tėvai privalo užtikrinti, kad jis nebūtų girdomas alkoholiniais gėrimais, nevartotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar būtų įtrauktas į neteisėtą, nusikalstamą veiklą. Vaikas taip pat turi būti apsaugotas nuo bet kokios informacijos, spaudos, filmų, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją ar kitaip kenkia jo dvasiniam bei doroviniam vystymuisi.
  • Tėvai ir kiti asmenys, pastebėję, kad nepilnamečiams parduodami alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, neleistina spauda, vaizdo filmai, turėtų informuoti apie tai pardavėją arba policiją. (daugiau skaitykite I. Lemežytės straipsnyje “Netinkamas tėvų elgesys su vaikais. Kas tai?”)

Lietuvoje nuo 2017 m. įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų pataisos, kuriomis uždraudžiamas bet koks smurtas prieš vaikus, įskaitant fizines bausmes. Pataisos apibrėžia visų rūšių smurtą prieš vaiką: fizinį, psichologinį, seksualinį, nepriežiūrą.

Daugiau informacijos apie šį įstatymą rasite čia.

Tėvams, kurie turi problemų su vaiku, galima kreiptis pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos, plačiau galite pasiskaityti šiame dokumente.

image_pdfimage_print
Scroll Up