Legal and illegal behaviour penalties | Tinkamas elgesys ir baudos už prasižengimus

Viešoji tvarka – tai moralės ir pagarbos vieni kitiems principais pagrįstos bendrosios viešojo elgesio taisyklės. Šių taisyklių laikymasis užtikrina visuomenėje normalią gyvenimo eigą, tolerantišką bendravimą, civilizuotus tarp žmonių kylančių konfliktų sprendimo būdus, susilaikymą nuo agresyvumo įgyvendinant savo interesus.

Viešoji tvarka gali būti pažeista:

  • vietoje, kurioje įprasta lankytis žmonėms (gatvės, keliai, parkai, stadionai, įmonių ir įstaigų patalpos, daugiabučių namų laiptinės, visuomeninis transportas ir kt.);
  • vietoje, kurioje paprastai žmonės nesilanko, tačiau turi teisę lankytis ir bet kurią akimirką gali ten atsirasti (pvz., miškelyje, atokesnėje vietoje prie ežero ir pan.);
  • privačioje vietoje, jeigu pavojingi kaltininko veiksmai, atlikti šioje vietoje, sutrikdo žmonių, esančių už šios vietos ribų, rimtį;
  • privačioje vietoje, kurioje dėl vienokių ar kitokių priežasčių savininko sutikimu susirinko ir bendrauja kiti žmonės (diskutuotina).

Užsieniečio judėjimo laisvė Lietuvoje gali būti apribota, jeigu tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių sveikatai ar dorovei apsaugoti, nusikalstamumui sustabdyti arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti. Lietuvoje galioja Duomenų apie užsienietį tikrinimo, siekiant nustatyti, ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei, ir išvados dėl grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei rengimo tvarkos aprašas, kuris nustato duomenų apie užsienietį tikrinimo, išvados dėl grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei parengimo tvarką bei informacijos vertinimo kriterijus.

Netinkamas elgesys ir baudos už prasižengimus Lietuvoje reglamentuojamos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų ir Baudžiamajame kodeksuose. Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksą, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Administracinių nuobaudų rūšys Lietuvoje yra:

Padariusiam administracinį nusižengimą asmeniui gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

  • įspėjimas;
  • bauda;
  • viešieji darbai (skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda, šio kodekso nustatyta tvarka ja pakeičiant baudą ar jos dalį).

Svarbu! Jei Jums tenka sumokėti baudą, turite žinoti informaciją apie baudų sumokėjimą už administracinius teisės pažeidimus arba administracinius nusižengimus:

  • Inspekcijos atstovų paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos Finansų ministerijos (VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (sąskaitas rasite čia);
  • baudos už administracinius teisės pažeidimus arba administracinius nusižengimus sumokomos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą ar nusižengimą; mokėjimo nurodyme būtina įrašyti pažeidimo identifikacinį kodą – ROIK, kuris turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje; įmokos kodą – 1001; gavėją – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodas – 188659752.

Daugiau informacijos galite gauti paskambinę į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 (skambučiai yra mokami) arba interneto svetainėje http://www.vmi.lt/.

image_pdfimage_print
Scroll Up