Behaviour with children | Comportamentul față de copii

Toţi copii sunt egali, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, naţionalitate sau etnie, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziţie socială, dizabilităţi din naştere sau de orice alt fel.

Statul român garantează accesul obligatoriu şi gratuit la educaţie pentru toţi copiii, fără discriminare. Părinţii au obligaţia de a înscrie copiii la şcoală şi de a se asigura că aceştia nu lipsesc de la cursuri.

Copilul este liber să primească şi să dea mai departe orice informaţie care corespunde interesului lui. Părinţii sau persoanele care au copii în îngrijire sunt obligaţi să ofere informaţii, sfaturi şi explicaţii copiilor şi să le permită să îşi exprime propriile idei şi păreri.

Copiii sunt liberi să practice propria lor religie.

Accesul la servicii medicale si la medicamente este garantat de către stat. Părinţii au obligaţia de a solicita asistenţa medicală necesară asigurării stării de sănătate a copilului.

Pentru a îndepărta barierele sociale si economice din calea copiilor cu dizabilităţi si pentru a crea un mediu în care aceşti copii sunt acceptaţi de copiii de vârsta lor şi în viaţa comunităţii.

Persoanele care lucrează cu copiii au obligaţia de a raporta serviciilor publice orice caz suspect de abuz sau neglijenţă. Legea interzice orice fel de pedeapsă fizică, acasă sau într-o instituţie care ar trebui sa se ocupe de protejarea sau educaţia copilului.

Copiii au dreptul sa fie protejaţi si dreptul la asistenţă din partea autorităţilor locale. Noua lege urmăreşte dezvoltarea unor servicii alternative de tip familial.

Până la vârsta de 14 ani, copiii nu răspund în faţa legii. După vârsta de 14 ani, dacă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protecţia copilului poate decide plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidenţial specializat de supraveghere a copiilor care au comis infracţiuni.

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un posibil risc sau care îi poate compromite educaţia sau dăuna sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale. Vârsta minima de angajare este 15 ani. Autorităţile publice trebuie să se asigure ca nici un copil nu este angajat sub vârsta legală, în locuri periculoase sau împotriva voinţei lui.

http://www.unicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/drepturile-copilului/

http://www.drepturilecopiilor.ro/child_rights_summary.htm

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului

http://www.salvaticopiii.ro

image_pdfimage_print
Scroll Up