Rights and obligations | Drepturi și obligații

În calitate de cetăţean străin cu un drept de şedere în România, beneficiaţi de drepturi şi libertăţi fundamentale, dar aveţi în acelaşi timp câteva obligaţii deosebit de importante.

Constituţia României face referire la caracterul democratic şi social al statului, stabilind totodată că demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.

Prin urmare şi cetăţenilor străini le sunt acordate anumite drepturi fundamentale (constituţionale) inalienabile. Li se recunosc, fără nici o îngrădire:

 • dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (acesta este şi rămâne unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţeanului, dar şi cel mai important drept natural al omului; în România, pedeapsa cu moartea este interzisă şi nici o persoană nu poate fi supusă torturii sau unei pedepse inumane ori degradante);
 • dreptul la libertate individuală şi la siguranţa persoanei;
 • dreptul la apărare;
 • dreptul la secretul corespondenţei;
 • dreptul la ocrotirea sănătăţii;
 • libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare.

Dintre drepturile străinilor recunoscute de statul român, menţionăm:

 • protecţia generală a persoanelor şi a averilor acestora;
 • dreptul de a-şi stabili reşedinţa/domiciliul oriunde pe teritoriul statului;
 • drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care statul roman este parte;
 • dreptul de a beneficia de măsuri de protecţie socială (numai cetăţenii ce au reşedinţa/domiciliul stabilit în România) în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Aceste drepturi ale străinilor sunt respectate în măsura îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor pe care le au faţă de statul roman.

Aceste obligaţii prevăd ca, pe timpul şederii în România, străinii trebuie:

 • să respecte legislaţia statului nostru;
 • să respecte scopul pentru care li s-a dat dreptul de a intra/a rămâne pe teritoriul statului;
 • să nu depăşească perioada pentru care li s-a aprobat şederea;
 • nu pot organiza pe acest teritoriu partide politice sau alte organizaţii ori grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea;
 • nu pot ocupa funcţii sau demnităţi publice;
 • nu pot iniţia/organiza/participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau siguranţei naţionale.
 • Străinii aflaţi pe acest teritoriu sunt obligaţi să se supună controlului pentru trecerea frontierei de stat,  controlului efectuat de poliţie (şi de celelalte autorităţi competente in acest sens).

Documente necesare intrării în România

Intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere al frontierei de stat deschis traficului internaţional de persoane.

Pătrunderea pe teritoriul statului va fi posibila dacă:

 • posedă un document valabil (acceptat de statul român) de trecere a frontierei;
 • posedă viză sau permis de şedere acordate de oficialităţi (cetăţenii non UE);
 • prezintă documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor (cetăţeni non UE), prin acestea făcându-se şi dovada posibilităţii de întreţinere pe perioada şederii cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine;
 • prezintă garanţii că li se va  permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie/vor părăsi România (in situaţia străinilor aflaţi în tranzit).

Neprezentarea acestor documente, în cazul în care sunt solicitate, va duce la nepermiterea intrării acestor persoane pe teritoriul statului roman.

Chiar dacă străinii fac dovada acestor acte, nu li se va permite intrarea în România în cazul în care:

 • au săvârşit infracţiuni pe perioada altor şederi în România ori în străinătate, împotriva statului român sau a unui cetăţean român;
 • au introdus sau au încercat să introducă ilegal un alt străin în România;
 • au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei;
 • suferă de maladii ce pot pune în pericol sănătatea publică;
 • există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate transnaţional (sau sprijină aceste grupuri;
 • există motive serioase să se considere că au săvârşit/participat la săvârşirea  unor infracţiuni contra păcii şi omenirii / crime de război.

Tipuri de vize

Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Aceasta se acordă dacă:

 • sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea în România;
 • sunt îndeplinite condiţiile generale precum şi cele speciale de acordare a vizei (în funcţie de scopul pentru care este solicitata);
 • nu există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul ţării;
 • nu a fost introdusă pe numele străinului alerta privind refuzul eliberării vizei pe probleme de migraţie, azil, vize;
 • nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;
 • străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate incompatibile cu scopul pentru care se solicita acordarea vizei.

Valabilitatea documentului de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.

Autorităţile române acordă următoarele tipuri de viză:

 1. a) viza de tranzit aeroportuar;
 2. b) viza de tranzit: permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile;
 3. c) viza de scurtă şedere: permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile, în decurs de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări;
 4. d) viza de lungă şedere;
 5. e) viza diplomatică şi viza de serviciu;
 6. f) Cartea albastră a UE.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27727

https://www.politiadefrontiera.ro/

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/drepturi-%C5%9Fi-obliga%C5%A3ii

www.avocatura.com

image_pdfimage_print
Scroll Up