Requalification courses | Cursuri de recalificare

AgenţiaNaţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri.Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM, precum şi prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizati în condiţiile legii. Lista centrelor centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM: http://www.anofm.ro/prezentare-crfpa. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să măreascăşansele ocupării unui loc de muncă. Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri (de calificare, recalificare, perfecţionareşi specializare), stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomajşi stimularea ocupării forţei de muncă prevede că serviciile de formare profesională se acordă, gratuit, cetăţenilor străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii.

Persoanele înscrise la cursurile gratuite de formare profesională au următoarele drepturi:
*să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului.
*să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale:
*să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice:
*să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţiiinstituţiilorpublice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şideteşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interes de serviciu, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire. Pentru traseele pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun.
*să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.
*persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementarile în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și deplasării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interes de serviciu.
Cursurile de calificare și recalificare se realizează în conformitate cu Planul Național de Formare Profesională  – 2017.
(
http://www.anofm.ro/files/Programul%20National%20de%20Formare%20Profesionala%202017.pdf)

Alte link-uri utile:

http://www.anofm.ro/cursuri-de-calificare-si-recalificare

https://www.cfpdr.eu/

http://www.cursuridiverse.ro/

image_pdfimage_print
Scroll Up