Recognition of diplomas | Recunoașterea diplomelor

În cazul în care doriţi să vă continuaţi studiile sau să vă încadraţi în muncă pe teritoriul României, este necesară recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obţinute în străinătate. Pentru a putea iniţia această procedură, diplomele trebuie să fi fost emise de o instituţie de învăţământ acreditată pe teritoriul statului respectiv.

Pentru recunoaşterea diplomelor de bacalaureat, universitare sau postuniversitare, precum şi pentru recunoaşterea calificărilor trebuie să trimiteţi o cerere, împreună cu actele doveditoare, Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (CNRED) – instituţie ce funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Dosarul se depune la Registratura Ministerului Educaţiei sau prin poştă pentru CNRED, la adresa Registraturii Ministerului Educaţiei Naţionale. Mai multe detalii găsiţi accesând pagina Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Recunoaşterea constituie acceptarea unei diplome sau a unui act de studii ca autentice. Criteriile de evaluare pentru recunoaşterea diplomelor sunt: tipul programului de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională, prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc.

Echivalarea reprezintă evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi a compatibilităţii acestuia cu sistemul de învăţământ românesc. Echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care vă conferă drepturi egale cu ale celor care au studiat în România.

Diplomele şi certificatele de studii complete şi parţiale sunt recunoscute automat dacă sunt obţinute de la instituţii de învăţământ acreditate din UE şi SEE; diplomele şi certificatele de studii obţinute în state terţe sunt recunoscute doar în cazul în care structura studiilor din ţara terţă este similară cu cea din România, iar între cele două ţări există un acord de recunoaştere reciprocă a diplomelor. In caz contrar se va apela la aplicarea de măsuri compensatorii (teste, examene de diferenţă, stagii de studiu etc.). Recunoaşterea automată este o procedură simplificată. În practica CNRED, dosarele celor care beneficiază de recunoaştere automată nu mai sunt supuse analizei obişnuite. Dacă există diferenţe mari între studiile dumneavoastră şi cele care se fac în România, atunci CNRED va hotărî să daţi examene de diferenţă, să studiaţi sau să faceţi practică la o anumită instituţie pentru o perioadă.

www.cnred.edu.ro

image_pdfimage_print
Scroll Up