Profesiuni pentru imigranți (5 profesiuni fără calificare, 5 profesiuni cu calificare)

Pentru mai multe informaţiişiasistenţă în această privinţăcontacteaza personalul de integrare al IGI şiAgenţia de Ocupare a Forţei de Muncă din oraşul/sectorul în care locuieşti în vedere înregistrări ca persoană în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, există cursuri vocaţionale la care au acces străinii, în funcţie de dorinţelelorşi nivelul de educaţie.

Solicitanţii de azil care au împlinit 3 luni în procedura administrativă și nu li s-a emis o hotărâre în acest sens, iar întârzierea nu le este imputabilă lor, au drept la muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

Totodată, solicitanții de azil care se afla în procedura de azil în faza judecătorească și nu li s-a emis o hotărâre definitivă și irevocabilă, au drept la muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

Străinii care au domiciliu în România, cetăţenii statelor membre ale UE ŞI Spaţiului Economic și membrii de familie ai acestora, precum și străinii membri de familie ai cetățenilor români nu au nevoie de permis de muncă la angajare.

Pentru a putea beneficia de toate prevederile legii solicitanțiilor de azil trebuie să li se atribuie un cod numeric personal care să fie scris în documentul temporar de identitate. Pentru mai multe detalii poate fi accesat link-ul
http://www.igi.mai.gov.ro/ro/content/documente-de-identitate-%C8%99i-c%C4%83l%C4%83torie .

Conform legislației în vigoare (O.G. 25/2014, art.1), pe teritoriul României pot fi angajate persoane străine, cu drept de ședere legală, în baza avizului de angajare obținut de către angajator (document legal emis de către Inspectoratul General pentru Imigrări).

Condițiile generale pentru eliberarea avizului de angajare, conform art.4, alin.2, din O.G. 25/2014 sunt:

 • angajatorul dovedește că are activitate continuă și că nu a deschis procedură de faliment;
 • angajatorul a achitat toate contribuțiile (obligațiile) către bugetul de stat pe trimestrul anterior depunerii cererii;
 • angajatorul nu a fost condamnat pentru vreo infracțiune prevăzută în Codul Muncii ori împotriva vreunei persoane;
 • angajatorul nu a fost sancționat pentru primirea la muncă a străinilor fără drept de muncă pe teritoriul României în ultimii trei ani depunerii cererii;
 • străinul care urmează a fi angajat nu se află într-unul din cazurile de nepermitere a intrării în România.

La cererea angajatorului pentru eliberarea avizul de angajare se mai anexează copia documentului de trecere a frontierei, două fotografii tip ¾ ale străinului, declarația pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical și că are cunoștințe minime de limba română, fișa postului, etc.

Conform ultimelor studii, barierele cele mai mari în ceea ce privește angajarea persoanelor imigrante sunt cele de limbă, diferențele culturale, dar şi procedura greoaie de recunoaștere a studiilor finalizate în alte state.

Aceleași studii arată că ocupațiile preferate de imigranți sunt de bone, fotbaliști, sudori, lucrători comerciali, bucătari, specialiști în calculatoare și sisteme software, tehnicieni, etc.

Bariera lingvistică este reprezentată de faptul că imigranţii nu cunosc limbă română, dar şi de faptul că nici angajatorii nu facilitează un cod de comunicare internaţional, cum ar fi limba engleză, cum e în cazul companiilor multinaţionale care, venite pe teritoriul României, construiesc în multe cazuri un cod lingvistic transnaţional. Pe de altă parte, bariera lingvistică poate fi înlăturată datorită faptului că imigranții și în special rezidenții străini din afară UE pot beneficia, conform legii, de cursuri gratuite de limbă română. Înscrierea la aceste cursuri se face prin adresarea unei cereri către Inspectoratele Școlare Județene. De asemenea, se pot găsi și pe internet resurse pentru cursurile de limbă română, precum și cursuri de orientare în spațiul românesc:
http://www.vorbitiromaneste.ro/ .

Ministerul Muncii a elaborat un ghid de informare a cetățenilor din statele terțe ce cuprinde informații despre dreptul de ședere în România, munca și protecția socială, etc. Acest ghid poate fi găsit la adresa
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Mobilitatea%20fortei%20de%20munca/110110Ghid_info_state_terte.PDF .

De asemenea pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului există detalii cu privire la profesiile reglementate prin legi speciale ce pot fi exercitate fără înregistrarea în Registrul Comerțului dar și cele pentru care legea specifică condițiile în care pot fi desfășurate. Astfel, pentru profesiile liberale ce se exercită în baza unor legi speciale ar fi următoarele:

 • arhitect;
 • auditor financiar;
 • avocat;
 • contabil autorizat, etc.

Profesiile ce trebuie înregistrate ar fi:

 • bonă;
 • instructor auto;
 • agent de marketing, etc.

Lista completă poate fi consultată la următoarea adresă:
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=426.

image_pdfimage_print
Scroll Up