Cum să-ți deschizi o afacere (proceduri)

Pentru înființarea unei afaceri proprii, persoana ce inițiază afacerea se poate adresa Camerei de Comerț din județul pe teritoriul căruia se află. În cadrul Camerei de Comerț se poate apela la Serviciul Unic de Asistență în Afaceri. Astfel, un consultant cameral poate ajuta cu următoarele activităţi:

 • verifică și rezervă denumirea firmei;
 • identifică obiectul principal de activitate și obiectele secundare;
 • redactează și completează toate actele și formularele necesare pentru înființarea firmei (act constitutiv, declarații, contract de comodat, formulare obligatorii, etc);
 • pregăteşte, depune și susține dosarul la Oficiul Registrului Comerțului, etc.

Tipul de firmă ales depinde, în mare, de tipul activităţiidesfăşurate. Sunt disponibile următoarele opţiuni: PFA, SA, SRL, etc. Fiecare tip de firmă are anumite avantaje și dezavantaje. Mai jos sunt exemplificate atât avantajele cât și dezavantajele celor mai reprezentative tipuri de firmă (PFA și SRL):

PFA (Persoană Fizică Autorizată)

Avantajele acestei forme juridice sunt:

 • costurile înființării sunt mai reduse (aproximativ 250 RON pentru taxe percepute de Registrul Comerțului);
 • cheltuieli mici de administrare;
 • contabilitatea se poate ține chiar și de persoană care a solicitat înființarea PFA-ului și nu este nevoie de un contabil autorizat. În situația în care se optează pentru angajarea unui contabil, costul serviciilor de contabilitate este mult mai redus decât în cazul unui SRL;
 • se vor depune numai câteva declarații la ANAF;
 • o persoană fizică autorizată poate avea angajați;
 • PFA-urile pot beneficia de profitul realizat oricând, fără a împărți dividendele sau a trece anul în documentele oficiale; bineînțeles, se vor lua în calcul taxele ce vor trebui plătite către stat pentru acel profit;
 • procesul de desființare a unui PFA este mult mai simplu și necesită costuri mai mici;
 • un PFA are doar trei obligații către bugetul de stat: impozit 16% pe venitul net, 5,5% din venitul brut pentru sănătate și 31,3% din venitul lunar declarat de asigurat (adică venitul pentru care doresc să se asigure) contribuții la sistemul de pensii CAS;
 • există și anumite categorii de PFA care nu datorează contribuții la pensii.

Dezavantajele unei PFA:

 • pentru a putea înființa o PFA, este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea și experiența profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat: diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experiența profesională, etc;
 • se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se dorește autorizarea PFA-ului; asta înseamnă că o PFA nu poate funcţiona în orice domeniu;
 • contribuțiile pentru sănătate și CAS se vor plăti și în situația în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, iar în această situație se va stabili ca bază de calcul venitul minim pe economie;
 • în situația unor datorii ale PFA, răspunderea persoanei fizice este maximă. Pentru a achita toate datoriile, antreprenorii pot ajunge chiar să-și sacrifice și bunurile personale.

SRL (Societate cu Răspundere Limitată)

Avantajele acestei forme juridice sunt:

 • nu este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea și experiența profesională a fondatorilor firmei în domeniul de activitate;
 • se pot alege mai multe coduri CAEN pentru a putea desfășura mai multe activități economice din domenii diferite;
 • nu există limite de activitate;
 • în cazul datoriilor, răspunderea fiecărui asociat este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înființării firmei;
 • SRL-urile au acces și pot participa la licitații private sau publice;
 • începând cu data de 1 februarie 2013, toate firmele care realizează venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numărul de salariați, plătesc un impozit de doar 3% pe venituri (care-l înlocuiește pe cel de 16% profit). Avantajul este clar pentru firmele cu cheltuieli mai mici și, în unele cazuri, acest impozit pe micro poate face un SRL mai avantajos din punct de vedere fiscal chiar decât un PFA.
 • întreprinzătorii tineri (sub 35 de ani) pot descoperi beneficiile programului de înființare a societăților de tip SRL-D, în cadrul căruia pot solicita sprijin nerambursabil de la stat (în limita sumei de 10.000 euro) și pot beneficia de diferite reduceri de taxe, cum ar fi cele de înființare percepute de Registrul Comerțului;

Dezavantajele acestei forme juridice sunt:

 • înființarea unui SRL necesită o investiție mai mare decât în cazul unui PFA. Taxele percepute de Registrul Comerțului sunt de 550 lei (în cazul înființării unui SRL cu asociat unic);
 • la înființarea unui SRL, este obligatorie depunerea capitalului social minim de 200 de lei;
 • contabilitatea se va ține de un contabil autorizat care va întocmi și va semna toate declarațiile și raporturile depuse la organele de inspecție fiscală; costurile pentru contabilitate sunt mai mari decât în cazul unui PFA și, în general, cheltuielile de administrare sunt mai mari.
 • Pe lângă impozitul de 16% pe profit (sau 3% pe venit în cazul unei microîntreprinderi) asociații SRL-urilor vor fi obligați să plătească încă 16% impozit pe dividende. Este singura modalitate legală de a scoate bani din firmă (spre deosebire de PFA). Mai mult, dacă un asociat nu are și alte surse de venit de natură salarială, statul va aplica și va reține contribuția de asigurări sociale din dividende;
 • desființarea unui SRL presupune o procedură complicată, care durează mult timp (aproximativ 2 luni) și necesită costuri mai mari.

Documentele necesare pentru înființarea firmelor pot fi consultate la următoarele adrese:

Camera de Comerț și Industrie Iași a făcut o schemă pentru a înțelege mai ușor parcursul actelor pentru înființarea unei firme (fig.1):

image_pdfimage_print
Scroll Up