În căutarea unui loc de muncă

Mai există și alte agenții de recrutare pe lângă cele menționate mai sus, dar nu toate sunt  autorizate de către Ministerul Muncii. Lista firmelor autorizate, indiferent de județul în acestea care își desfășoară activitatea, poate fi consultată și de pe site-ul ministerului accesând link-ul de mai jos:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-03-17_RN_munca_temp.pdf.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este o instituție direct subordonată ministerului și a cărui obiect principal este acela de a crește gradul de ocupare a forței de muncă și scăderea ratei șomajului. Serviciile sale se adresează atât agenților economici cât și șomerilor. Pentrurealizarea obiectivelor sale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are și atribuții precum:

  • organizarea, prestarea și finanțarea, în condițiile legii, a serviciilor de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă;
  • orientarea persoanele neîncadrate în muncă și medierea între acestea și angajatorii din țară;
  • organizarea serviciilor de stabilire, plată și evidență a ajutoarelor, alocațiilor și îndemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj etc.

Unul din proiectele cele mai importante ce se desfășoară prin Agenția Națională a Forței de Muncă este EURES – Portalul Mobilității Europene Pentru Ocuparea Forței de Muncă. Obiectivele principale EURES sunt:

  • să informeze, săîndrume și să furnizeze sfaturi potențialilor lucrători mobili cu privire la oportunitățile de a lucra în UE/SEE ca și despre condițiile de munca și de viață din spațiul european;
  • să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte țări ale SEE;
  • să ofere sfaturi și îndrumare lucrătorilor și angajatorilor din regiunile transfontaliere.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage .

Un alt proiect ce se desfășoară tot prin această agenție este și ”Reactivate and relocate” ce are ca scop principal să asigure legătura dintre angajatorii cu posturi vacante greu de ocupat cu candidații calificați din toată Europa. Mai multe informații pot fi consultate la adresa
http://www.eures.anofm.ro/reactivate.php .

Pe lângă acestea, Agenția Națională a Forței de Muncă oferă și consultanță în ceea ce privește întocmirea actelor necesare depunerii unui dosar de angajare, cum ar fi CV-uri sau scrisori de intenţie. Aceste documente pot consultate atât în format electronic pe site-ul agenţiei, cât şi în forma tipărit în holurile sediilor locale.