Rights and obligations | Права и задължения

Права и задължения на чужденци и мигранти в България

Граждани с постоянно жителство, с бежански статут и такива, които са под хуманитарна закрила, имат същите права и задължения като българските граждани с малки изключения (например те не могат да гласуват на официални парламентарни, президентски избори или на избори за местно самоуправление).

Лицата, които са под хуманитарна закрила имат следните специфични права:

 • Да бъдат наемани на работа без специални разрешителни;
 • На образование в държавни училища и университети;
 • На срещи с членове на семействата си на територията на страната;
 • Да кандидатстват за българско гражданство 5 години след получаване на статута;
 • Да пътуват в чужбина при условията, приложими за чужденци с постоянен адрес в България (ще се нуждаят от валиден паспорт, със срок на валидност поне 6 месеца от датата на пътуването; паспортът не бива да е издаван преди повече от 10 години преди пътуването).

Бежанците имат следните специфични права:

 • Да бъдат наемани на работа без специални разрешителни;
 • На образование в държавни училища и университети;
 • Да се събират с членове на семействата си на територията на страната;
 • Да кандидатстват за българско гражданство 3 години след получаване на статута;
 • Да пътуват в чужбина при условията, валидни за българските граждани.

Бежанците нямат правото:

 • Да участват в общи и местни избори;
 • Да гласуват на национални и регионални референдуми;
 • Да участват в учредяването на политически партии или да бъдат членове на такива;
 • Да бъдат избрани на позиции, които изискват българско гражданство;
 • Да служат в българската армия.

Правата на  лицата с бежански статут може да бъдат ограничени и по други линии, в случай, че определен закон изрично е заложил такива. (http://www.asylum.bg/en-3/en3-1/en3-1-2/)

image_pdfimage_print
Scroll Up