Intercultural communication | Междукултурна комуникация

Една от основните характеристики на междукултурното и междуетническо общуване в България, определяща малките социални дистанции в обществото, е представителството на интересите на различните групи. Според по-голямата част от българите, тези които заемат ръководни постове в страната трябва да защитават интересите на всички хора в страната, независимо от етническата група. Политическата толерантност към малцинствата в България води до намаляване на социалните дистанции. В България е признато правото на етническите малцинства да имат свои политически и културни организации, както и да изучават своя роден език. Друг фактор, който влияе върху социалните отношения между малцинствените етноси и българското мнозинство е мултикултурализма. Близостта на българите с етноса, към който принадлежат, фактически им помага да са по-толерантни към етническите малцинства. Обратно, онези българи, които имат по-слаба принадлежност към своя етнос, имат по-негативно отношение към малцинствата.

Не бива да се забравя, че българите са общество, което преживя, освен вековете робство също и половин век комунизъм. Етническата толерантност е била условие за съхранение и може да се каже, че средностатистическият българин е толерантен и любопитен спрямо чуждите култури и етноси, но се нуждае от време за опознаване, за да се включи адекватно в междукултурно и междуетническо общуване.

Една много активна и вдъхновяваща организация е Центърът за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“. Те развиват множество дейности, отворени за обществото като цяло и обединяващи хората в съвместни проекти и инициативи.

image_pdfimage_print
Scroll Up