Religion | Религии

В България най-силно влияние и присъствие има християнската религия. Нашата нация, традиционно, изповядва православното християнство. Около 86% от българските граждани принадлежат към християнството. От тях, над 100 000 са протестантите, около 80 000 са католиците, а останалите са православни. Освен това, към християнската арменска апостолическа църква принадлежат живеещите в България около 20 000 арменци.

Ислямът е втората по големина религия в България. Приблизително 13% от българското население е посочило, че изповядва мюсюлманската религия. Етническият облик на мюсюлманите у нас е следният: турци, българо – мохамедани (помаци), цигани, татари, черкези.

В България, около 4500 евреи принадлежат към юдейската религиозна общност.

Алианите (казълбаши) са около 100 000 души.

Разпространени са и няколко десетки сектантски групи – на християнска основа, на индуистка, както и на индуистко – християнска основа. Общият брой на сектантите в България (мормони, йеховисти, муунисти, кришнаити, сциентолози, сатанисти и други), е около 5000.

Официално, в България, са регистрирани 30 религиозни общности като вероизповедания. Освен това, са регистрирани около 50 сдружения и фондации, които се занимават с религиозна и с религиозно просветна дейност. Някои отделни групи провеждат религиозна дейност, без да са регистрирани официално.

image_pdfimage_print
Scroll Up