Education for children | Образование за деца

Задължителната предучилищна подготовка и образование в държавни и общински детски градини и училища е безплатно за деца и ученици. Образованието е безплатно и за:

  • граждани на други ЕС страни;
  • граждани на трети страни, които имат разрешение за постоянно пребиваване;
  • граждани на трети страни, които имат право на дългосрочен или удължен престой в страната, както и членовете на техните семейства;
  • граждани на трети страни, приети с актове на Съвета на министрите;
  • граждани на трети страни, приети в съответствие с международно споразумение по тези въпроси;
  • граждани на трети страни, в зависимост от специалния закон;
  • граждани на трети страни, пледиращи или получили международна закрила в страната;
  • чуждестранни непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила според Закона за убежището и бежанците, трябва да получат безплатно образование в държавни или общински детски градини и училища в Република България според условията, приложими за българските граждани.

Правото на безплатно образование се упражнява като не се заплащат такси за обучението, което се финансира от държавния бюджет. В случаи, различни от гореизброените, гражданите на трети страни на възраст над тази за задължително образование следва да се обучават в държавни или общински училища при заплащане на годишни такси, определени от Съвета на министрите.

image_pdfimage_print
Scroll Up