Requalification courses | Курсове за преквалификация

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е държавен орган към Министерски съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение през 2000 г. Правилникът за дейността на НАПОО е обнародван в Държавен вестник на 24 март 2000 г.
НАПОО осигурява методическата рамка за развитието на националната система за професионално образование и обучение и за професионално ориентиране (ПОО) в България и съдейства за модернизирането й в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с цел осигуряване на качеството на човешките ресурси в страната и успешното им интегриране на пазара на труда.

НАПОО отговаря за лицензирането на доставчиците на курсове за професионално образование и обучение в страната.

НАПОО също така поддържа изчерпателен списък с всички лицензирани центрове за професионално образование и обучение, откъдето може да се получи информация коя организация курс по коя професия предлага.

На страницата с новини на НАПОО и на фейсбук страницата им също се публикува информация за различни програми за обучение и преквалификация, в които участието на заинтересовани обучаеми би могло да бъде почти изцяло безплатно.

Курсове за професионална квалификация и преквалификация за възрастни би трябвало да се предлагат и от професионалните училища в страната, но поради недостатъчен интерес от страна на потенциалните обучаеми и натовареността на преподавателите с редовната им обучителна дейност, такива курсове рядко се реализират. Във всеки случай, можете да се поинтересувате в професионално училище във вашия регион. На този сайт можете да търсите училища според региона и професията, която ви интересува.

image_pdfimage_print
Scroll Up