Professions for migrants | Професии за мигранти

Дори ако за мигрантите в България може да има трудности за намиране на работа, възможности също не липсват. Тези възможности са свързани най-вече с факта, че мигрантите говорят повече от един „екзотичен“ за българския пазар език. Говоримите езици могат да им позволят да работят в кол центрове или в компании, които се нуждаят от консултанти, владеещи тези езици; или като учители по конкретен език. Също така, в процеса на учене на български език и получаване на допълнителни квалификации в страната, мигрантите могат да търсят заетост, за която не се изисква задължително диплома. Работа като готвач, персонал в кухня, персонал в сферата на почистването на домове, в текстилната промишленост, почстването, продажбите, транспортните услуги, работата със специализирано селскостопанско оборудване, инсталациите, горското стопанство, риболова, селското стопанство, производството и строителството, общи работници и прочие.

За мигранти с високи квалификации, получени в страната им на произход, има възможности за намиране на работа като високо квалифициран персонал – лекари, специалист ИКТ, инженери и прочие. Тези мигранти ще трябва да подобрят уменията си по български език (или да научат български ако не го говорят изобщо). В чуждестранните компании дори има възможност да се работи директно на чужд език (например английски, немски, италиански). Хора с дипломи, получени в страната им на произход, може да е необходимо да преминат процедура за признаването на същите в България (повече информация за това можете да откриете в точка „Образование”).

В България функционира т.нар. Национална агенция за професионално обучение и образование, която залага критериите за получаване на сертификат за различните професии, както и насочва към сертифицирани доставчици на професионално обучение и образование в цялата страна – регистър със сертифицираните обучтелни организации. Така че ако в страната на произход сте придобили квалификации за определена професия, добре би било да намерите обучителна организация от вашия нов район, за да издържите изпит или да преминете курс, след който да получите сертификат, който да ви даде право да упражнявате професията и в България (следвайки логиката на ECVET)

Видео клип на Министерство на труда и социалната политика във връзка с кампания за младежка заетост: „Посоката избираш ти“ (посетен 12 септември 2017г.):

Видео клип за кампания „Спри да циклиш“ на Министерство на труда и социалната политика (посетен 12 септември 2017г.):

https://www.youtube.com/watch?v=OYNfm3-bvWo

image_pdfimage_print
Scroll Up