CV, motivation letter | Автобиография, мотивационно писмо

За мигрант в България, търсещ работа, би било полезно да има готова автобиография (CV) и  мотивационно писмо. Автобиографията ще представи уменията и знанията на човека. Мотивационното писмо изразява интереса му към конкретна работа.

Примерни документи (CV и мотивационно писмо) могат да бъдат открити на сайта на Европейската Комисия – Europass –
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Документите са достъпни на всички Европейски езици (включително български). Заедно с документите на сайта могат да бъдат открити и инструкции за тяхното попълване.

image_pdfimage_print
Scroll Up