Job seeking | Търсене на работа

За имигрантите, търсещи работа в България, е много важно първо да бъде взет предвид статута им. Незаконните имигранти (онези, които нямат причина да остават в страната) може да бъдат депортирани по всяко време; работа в България не е възможна за тези лица.

Законните имигранти са чуждестранни граждани, които имат разрешение от българските власти да влязат в страната (виза) и да останат в нейната територия (получено разрешение за законно пребиваване). За да получат разрешение за законно пребиваване, имигрантите трябва да влязат в страната със специална виза (виза D). Туристическата виза (виза C) дава право само на краткосрочен престой до 3 месеца, без право на дългосрочен престой. Дългосрочният престой би могъл да бъде от следните видове (вижте тук подробности относно процедурите за търсене на убежище в България):

  • Удължен (до една година);
  • Дългосрочен (до 5 години);
  • Постоянен (без срок).

Всеки от тези видове престой е обект на конкретни изисквания и от имигранта ще се изисква да подаде документи, чрез които да докаже, че той/тя отговаря на тези изисквания. Разрешенията за различните видове престой се издават от дирекция „Миграция“ към Министерство на вътрешните работи. Изискванията и примерите за документите, които трябва да се предоставят, са публикувани на сайта на дирекцията. Тези документи са достъпни единствено на български език.

Само легалните мигранти с право на дългосрочен или постанен престой имат право да работят.

image_pdfimage_print
Scroll Up