Employment organizations | Организации в сферата на заетостта

Българското правителство има електронна система, която публикува всички предложения за работа в страната. Тази електронна система е управлявана от Българска агенция по заетостта и в нея всеки може да открие всички предложения за работа, които са подадени към бюрата по труда в страната. Системата позволява търсене по различни критерии – тип работа, регион, в който да се работи, тип на желания договор, ниво на образованието на търсещия заетост и прочие.

В България има и много неправителствени (частни) сайтове за търсене на работа, които подържат активни предложения за работа. Някои от най-богатите сайтове с предложения за работа са:

  1. Портал с предложения за работа, който има и версия на английски език – jobs.bg
  2. Портал с предложения за работа, който има английска и руска версия – zaplata.bg
  3. Портал с предложения за работа, който има само българска версия – rabota.bg
  4. Портал с предложения за работа, който има българска и английска версия – jobtiger.bg
  5. Портал с предложения за работа, който има само българска версия – mycv.bg

Човек може също така да използва търсачки, които комбинират предложения от различни сайтове за работа, като:

https://bg.jooble.org/

http://www.buljobs.bg

Или сайтове, които са конкретно ориентирани за предложения за работа в дадени райони (например столицата София или големите градове в страната):

Предложения за работа в София
Предложения за работа в Пловдив
Предложения за работа в Пловдив
Предложения за работа в Пловдив
Предложения за работа в Бургас
Предложения за работа в Бургас

Допълнителни възможности са налични на сайта за международен обмен за работа http://gastrobaiter.com/ Сайтът е наличен на български, английски, френски, немски, италиански, румънски.

Когато търсят работа в България, мигрантите може да получат помощ от различни НПО или от мигрантските общности в страната. Някои от общностите разполагат с т.нар. „културни медиатори”. Културните медиатори работят в тясно сътрудничество с българския офис на Червения кръст и Червения полумесец, както и на Международната организация по миграция. Повече за тези контакти и възможности можете да откриете в точка „Инфо точки”.

image_pdfimage_print
Scroll Up