Joining the EU | Присъединяване към ЕС

Процесът на присъединяване на България към Европейския съюз е продължителен, с начало през 1990 г., когато нашата страна заявява желанието си за включване и следваща съществена стъпка през 1993г., когато ЕС приема Копенхагенските критерии, които страните-кандидати трябва да изпълнят. Подробности относно изминатия до 2007г. път са налични тук.

На 1 януари 2007 г. България се присъединява към Европейския съюз.[1]

България се присъединява къъм ЕС – Българските президент и премиер министър полагат своите подписи, източник: https://glasutnamladitehora.com/2015/01/23/615/

Представителство на ЕС в България

През 2018г. България пое председателството на Съвета на Европейския съюз

 

[1] Видео материали с резюмета на основни исторически моменти и възможност за проверка на знанията. Източник: проект “Integration of immigrants” (онлайн)

image_pdfimage_print
Scroll Up