Main events in Modern History | Най-важни събития в съвременната история

В началото на Втората световна война българската държава запазва неутралитет. На 7-ми септември 1940 г. в Крайова между България и Румъния е подписан договор, с който на българската държава е върната Южна Добруджа. На 1 март 1941 г. България се включва във войната, съюзявайки се със страните от Тристранния пакт (Германия, Италия и Япония). На 28 октомври 1944 г. България се включва в Антихитлеристката коалиция и допринася за окончателния разгром на фашистите. Втората световна война нанася сериозни поражения на социалния, икономическия и политическия живот в България. Те до голяма степен са реално отражение на променената международна обстановка.

След Втората световна война българската държава попада в съветската сфера на влияние. След референдум, проведен през септември 1946 г. България е обявена за народна република. Скоро след това управлението на страната се поема от Българската комунистическа партия (БКП). За министър-председател е избран Георги Димитров. Със съветска помощ скоро в България се налага тоталитарен режим. Реално приложение намира и съветският икономически модел. Почти всички предприятия са национализирани. Започва колективизация на селското стопанство посредством отнемане на земеделски земи от техните собственици. Много често този процес се осъществявал насилствено.

По време на управлението на Вълко Червенков (1950-1956) българската икономика е в период на стабилност. Това до голяма степен се дължало на подкрепата, която страната получава от СССР. Характерни  за този период от развитието на българската държава са също така политическите чистки, репресии, налагане на цензура.

На 14 декември 1955 г. България става член на ООН. През 1956 г. Тодор Живков се утвърждава като лидер на БКП, която продължава да ръководи страната. Управление на Живков преминава под знака на авторитаризма. Той възпроизвежда външната и вътрешна политика на СССР.

Варна, Тодор Живков и Леонид Брежнев в открит автомобил “Кадилак” при посещение на Брежнев в България, 60-те години на ХХ век, източник: http://www.lostbulgaria.com/index.php?cat=8&paged=13

Периодът, в който Живков е начело на българската държава се постига дългосрочна политическа и социална стабилност.

През 80-те години на XX век управляваната от БКП Народна република България е в състояние на икономическа криза. Тя, в съчетание редица социални промени настъпили в българското общество, довежда през 1898 г. до падането на комунистическия режим.

През 1990 г. се правят първите стъпки на преход от комунизъм към демокрация. На 15 ноември 1990 г. Народна република България е обявена за Република България. Парламентарната република за първи път след годините на комунизма избира демократично президент – д-р Желю Желев.

Първият демократично избран президент на България – доктор Желю Желев (ляво) – президент 1990-1997г. – и неговият наследник – Петър Стоянов (дясно) – президент 1997-2002г., източник: https://www.10te.bg/obshtestvo/10-vazhni-momenta-ot-zhivota-na-prezidenta-d-r-zhelyu-zhelev/#prettyPhoto/5/

Преходът от комунизъм към демокрация до голяма степен се случва поради апетити за бързо забогатяване посредством приватизация на държавна собственост. Никой от виновните за терора по време на режима не е съден и затворен. Напротив, някогашните агенти на Държавна сигурност активно участват в социалния, културния и най-вече – икономическия живот на страната.

На 2 април 2004 г. България става член на НАТО.

image_pdfimage_print
Scroll Up