Other projects | Други проекти

Примери за инициативи, свързани с по-добра интеграция на мигрантите в българското общество:

В допълнение към посочените, Международната организация по миграция и по-конкретно мисията ѝ в България изпълняват множество проекти в подкрепа на мигранти, включително връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора, обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила и много други. На страницата за проекти на МОМ можете да се запознаете с всички текущи техни проекти и за начините, по които те биха могли да бъдат от полза за вас.

image_pdfimage_print
Scroll Up