Buddies, cultural mediators | Културни медиатори, помощници

Освен това, различните мигрантски общности понякога регистрират организации, които да подпомагат техните сънародници в процеса на интеграция в България. Такива са например:

Международната организация по миграция (МОМ) има органограма, в която присъстват културни медиатори. Органограмата е налична тук. Ако възнамерявате да се свържете с културен медиатор с цел да получите подкрепа и информация от първа ръка за привичките и процедурите в страната домакин, обърнете се директно към екипа на МОМ.

image_pdfimage_print
Scroll Up